Dochter ten einde raad … #depressie #dementie #GGZ #ECT #hetroermoetom

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Sinds 2012 (een maand na de officiële oprichting) ben ik als bestuurslid verbonden aan stichting Orange Monday.  Deze stichting behartigt de belangen van mensen met psychische klachten, zowel wat betreft gezondheid, herstel als hun sociaal maatschappelijke situatie, met als basis de realisatie van een integrale gezondheidszorg. Zij bereikt dit door initiatieven, zoals de 3-jarige campagne “Check Je Vitaliteit”  (voorlichting en preventie) en de oprichting van de  Vitaliteit Groep (o.a. Vitaliteitfactor en opleiding).

Orange Monday - Omdat het Nodig is - vierkant - oranje lijnKlik om naar de website van Orange Monday te gaan.

Nu wil ik juist die activiteiten belichten, die vanuit de stichting worden ontplooid en waar geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

De bestuursleden van Orange Monday werken allemaal als vrijwilliger en begeleiden daarnaast  belangeloos  mensen met problemen en/of klachten binnen de GGz.

Janneke
Zo mocht ik een paar jaar geleden Janneke¹ begeleiden, wiens moeder (67 jaar) was opgenomen in een GGz-instelling. De moeder van Janneke had, in verband met ernstige depressies, al een aardig verleden in de hulpverlening en verschillende therapieën gehad, inclusief ECT (elektroconvulsietherapie).

Wat doet st Orange Monday-ECT-hwmcoaching&advies.2De laatste tijd veranderde het gedrag van moeder van vriendelijk naar boos en soms zelfs agressief. Het verzorgend personeel sprak hierover met Janneke. Deze reageerde eerst verbaasd en daarna verontwaardigd. Janneke was het al langer niet eens met de behandeling die haar moeder kreeg en had dit ook kenbaar gemaakt. Hierdoor was de relatie met het verzorgend personeel enigszins bekoeld.

Janneke bezocht haar moeder iedere dag en nam vers geperst vruchtensap mee en ander gezonds en lekkers. Zij bracht haar moeder in beweging door met haar te wandelen of met de auto ergens naar toe te gaan.

Wat doet st Orange Monday-fruit-hwmcoaching&adviesOndertussen was de verhouding tussen Janneke en het verzorgend personeel verslechterd. Janneke had andere ideeën over de verzorging en behandeling (inclusief medicatie) dan o.a. de behandelend psychiater, en had dit meerdere keren in niet mis te verstane woorden aangegeven. Om de rust in de instelling te bewaren, was Janneke al enige malen de toegang tot de instelling ontzegd. Moeder had een mentor gekregen, die beslissingen nam aangaande de verzorging en behandeling van moeder.

De mentor was aangesteld, omdat moeder zelf niet meer in staat was beslissingen te nemen en Janneke en haar zus al tijden waren gebrouilleerd en het niet eens konden worden over de verzorging en behandeling van hun moeder.

20160728 gebrouilleerd - wat doet st Orange Monday

Janneke wendde zich ten einde raad tot Orange Monday en vertelde haar verhaal. Duidelijk was dat er iets moest gebeuren, zowel voor Janneke als haar moeder. Ondanks de berichten die Janneke naar de instelling stuurde, voelde zij zich niet gehoord, wat haar frustreerde. Zij maakte zich ernstig zorgen over haar moeder.

Na Janneke te hebben aangehoord, werd afgesproken dat ik met haar mee zou gaan om haar moeder te ontmoeten.

Aangekomen in de kamer in de instelling trof ik een wat afwezige vrouw liggend op haar bed. Zij reageerde nauwelijks op onze binnenkomst. Pas toen Janneke haar moeder riep en aanraakte, draaide de tengere figuur op het bed zich moeizaam om en keek met ‘lege’ blik naar Janneke, zonder maar de geringste blijk van herkenning. Nadat Janneke wat tegen haar moeder had gepraat, had uitgelegd wie ik ben en waarvoor ik mee was, ging zij zitten en keek mij met wantrouwige en boze blik aan. Moeder reageerde niet op mijn begroeting.

WCS Care Group Ltd, Nuneaton, Rugby and Leamington. 12th and 13th September 2012

Even later stelde ik een paar eenvoudige vragen aan moeder, die zij aanvankelijk negeerde. Na enig aandringen van Janneke beantwoordde moeder mij nors en niet geheel adequaat. Haar antwoorden sloten niet altijd aan bij mijn vragen. Moeder leek niet helemaal in het hier en nu. Lichamelijk maakte zij een verzwakte indruk.

Na de ontmoeting met moeder was ik aanwezig bij een gesprek met de behandelend psychiater, het afdelingshoofd, directeur behandelzaken, de mentor van moeder en de zus van Janneke.

Al snel werd duidelijk dat een constructief gesprek tussen Janneke en de behandelaars en verzorgers en haar zus niet gemakkelijk zou worden. Ik ‘vertaalde’ tussen Janneke en de behandelaars en haar zus. Ik bracht de afbouw van de medicatie van moeder ter sprake, een vurige wens van Janneke. Haar moeder zou vooral ‘suf’ en verzwakt zijn door de pillen.

Wat doet st Orange Monday-afbouw meds-hwmcoaching&advies

De psychiater bevestigde mijn vermoeden dat bij moeder sprake was van een prefrontale dementie. Dit veroorzaakte af en toe de agressie die zij liet zien naar het verzorgend personeel en was de reden dat zij ‘onder de medicatie’ werd gehouden. Daarnaast weigerde moeder geregeld te eten en te drinken. Zij liet zich evenmin overhalen deel te nemen aan de geboden activiteiten.

Janneke zag  en interpreteerde het gedrag van haar moeder echter anders. Zij weet het gedrag en de slechte conditie van haar moeder aan de (slechte) verzorging in de instelling. Ontkenning. Dit komt vaker voor bij familie van mensen met (ernstige) psychische klachten. En laten we eerlijk zijn, wie wil nou horen dat zijn of haar moeder dement is (geworden)?

Wat doet st Orange Monday-dement worden-hwmcoaching&advies

Nadat iedereen zijn zegje had kunnen doen, werd afgesproken dat iedere maand een ‘eigen krachtconferentie’ zou plaatsvinden, waarbij Janneke óf haar zus aanwezig zou zijn. In het geval de zus bij het beraad was, zou ik namens Janneke de gesprekken bijwonen en achteraf verslag doen aan haar en de gemaakte afspraken vastleggen.

Zo werd bijvoorbeeld afgesproken dat de medicatie van moeder langzaam zou worden afgebouwd en dat Janneke haar moeder niet meer mee nam buiten het terrein van de instelling. Ook zou Janneke de behandelaars en verzorgers niet langer ‘bestoken’ met ‘nare’ mails. Tijdens de ‘eigen krachtconferenties’ kon iedereen zijn verhaal doen en kon worden overlegd.

Wat doet st Orange Monday-eigen krachtconferentie-hwmcoaching&advies

Tijdens deze overleggen heb ik steeds zo goed mogelijk de wensen van Janneke verwoord. Wanneer haar wensen niet in het belang van haar moeder waren, heb ik dit vooraf met Janneke besproken.

Iedereen was tevreden met deze regeling en is dit lang goed gegaan. Na een tijdje begon de frustratie bij Janneke toch weer de overhand te krijgen en is zij weer mails naar de instelling gaan sturen. Ook ik kon Janneke niet meer overtuigen van de welwillendheid en de positieve intenties van de behandelaars en het verzorgend personeel, maar vooral niet van het feit dat haar moeder als gevolg van dementie aan het veranderen was en dat dit een onomkeerbaar proces is …

Draagt u stichting Orange Monday en haar activiteiten een warm hart toe, denk eens aan een eenmalige schenking (vaker mag natuurlijk ook ;-)). Dat kan eenvoudig door op onderstaande afbeelding te klikken.

20160724 oranje hart-donatie- met rand          Klik om een eenmalige schenking te doen.

Hartelijke groet,

Hester Morsdorf,
Secretaris stichting Orange Monday

¹ De namen zijn gefingeerd, de omstandigheden niet.

 

Posted in ambassadeur, Bestuur en vrijwilligers, blog, Ervaringsverhaal, Facebook, Gastblogs, Geef een gift!, Gezondheidszorg, GGZ, Orange Monday Foundation, Psychische klachten, Twitter, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Blijft GGZ ‘de kop in het zand steken’ … Op naar de Nieuwe GGZ & de Vitaliteitfactor

Dat psychische klachten te maken hebben met hoe je leeft, wat je levenssituatie is en hoe je daar mee om gaat is duidelijk. Mensen die op de armoedegrens leven, hebben vaak psychische klachten, mensen die met een scheiding te maken hebben, bij verlies van baan of gewoon omdat het een tijdje niet mee zit in het leven (volgens de door jou gestelde doelstellingen) kan eveneens leiden tot psychische klachten. Het leven, onze omgeving, is van grote invloed op hoe wij ons voelen.

Blijft GGZ kop in het zand steken - De Nieuwe GGZ - Vitaliteitfactor - Vitaliteit Expert 001

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) weet dit, maar doet er veel te weinig aan. Het lijkt er op dat zij hun kop in het zand blijven steken. Jazeker, het wordt meegenomen in onderzoeken en gesprekken, maar uiteindelijk mag de cliënt het zelf uitzoeken, herhaling van klachten is vaak het gevolg. Reden voor stichting Orange Monday om daar wat aan te gaan veranderen. In 2015 werd de Vitaliteitfactor© geïntroduceerd, DE manier van intake voor hulp- en dienstverleners die te maken hebben met cliënten met psychische en/of lichamelijke klachten. En in 2016 is de opleiding tot Vitaliteit Expert gestart!

Waar gaat het in ons leven om … Het grootste deel van onze bevolking, in Nederland, maar ook wereldwijd, wil een zo mooi mogelijk leven binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft. Geluk, geld en gezondheid zijn 3 belangrijke onderdelen om een zo gelukkig mogelijk leven te hebben. Geld laat ik, voor nu, even apart staan omdat de Vitaliteitfactor© daar wel invloed op heeft, maar indirect. Wanneer je Vitaliteit optimaal is, kan je wel de beste baan vinden voor jezelf. Dat wil niet zeggen dat het perse de best betaalde baan is. Soms moet een mens keuzes maken …

Gezondheid is een breed begrip. Ook daar heeft de Vitaliteitfactor niet overal invloed op. Ziekten zoals kanker, hartklachten of andere fysieke ernstige klachten worden hiermee niet perse voorkomen, soms is het genetisch, soms weten wij niet waarom. Echter bij deze ernstige ziekten komt wel de mentale gesteldheid om de hoek kijken. Hoe ga ik om met deze tegenslag? Hoe reageert mijn omgeving er op en hoe kan ik mijn leven zo dragelijk mogelijk maken? Daar kan de Vitaliteitfactor WEL bij helpen. Het terugvinden van balans. Dat kan ook levensgeluk zijn …

20160401-Schema-Vitaliteitfactor-V1_2_b

Regeren is vooruitzien Dit klinkt als een politiek statement. Echter, dit is ook in ons leven van groot belang. Uiteraard kunnen wij niet 20 jaar vooruitkijken, zelfs geen 10 of 5 jaar. In ons dagelijks bestaan bezig zijn met onze Vitaliteit, onze weerbaarheid en veerkracht, is wel nuttig. Vooruitkijken begint met hoe u er op dit moment voor staat.

En …. dat is vaak anders dan u denkt op dit moment. Het is net als de weegschaal, altijd in beweging. Heeft u wel of geen baan? Bent u net gescheiden? Hoe staat u er financieel voor? Alle drie hebben een directe invloed op uw Vitaliteit. Check bovenstaand schema en u ziet waar wij mensen op testen om hun Vitaliteitfactor te bepalen.

De Vitaliteitfactor is uniek voor ELKE Nederlander. Iedereen is anders, iedere leefsituatie is anders. Met de Vitaliteitfactor, afgenomen door een Vitaliteit Expert, weet u waar u aan toe bent. Weet u wat u kunt gaan doen om de factor te handhaven (score 6+) of verbeteren (5-) samen met de Vitaliteit Expert en het team waar hij mee samenwerkt. Alles in onderling vertrouwen en de regie ligt bij u, de cliënt. Het is tenslotte uw leven …. Klik hier om de GRATIS test te doen. Aan de officiële Vitaliteitfactor zijn kosten verbonden. De introductieprijs is € 149,- inclusief btw.

1e opleiding Vitaliteit Expert van Orange Monday gestart - De Nieuwe GGZ

Opleiding Vitaliteitfactor© De 1e aspirant Vitaliteit Experts zijn hun opleiding (van 3 maanden) gestart op 20 april 2016. Wat de opleiding inhoudt, kunt u lezen op onze website www.vitaliteitexpert.nl. De eerstvolgende startdatum is 20 mei 2016 en er is nog ruimte. De komende maanden wordt de opleiding, bij voldoende deelnemers, om de 2 weken gestart. De opleidingsdagen zijn op vrijdag, zaterdag en zondag, zodat het u als (zelfstandig) professional zo min mogelijk werktijd kost. Wie komt er voor in aanmerking? Check onderstaand overzicht.

Tenslotte Ik ben er trots op om trainer/coach te mogen zijn van toekomstige Vitaliteit Experts. Mijn eigen ervaringen met een diagnose (bipolaire stoornis) heeft er toe bijgedragen dat wij een uitgebalanceerde opleiding hebben ontwikkeld, die is gericht op onderlinge samenwerking, zowel verticaal als horizontaal in de Integrale Gezondheidszorg. Op naar De Nieuwe GGZ … en Integrale Gezondheidszorg!

Werken met de Vitaliteitfactor is mooi, maar vooral een USP voor elke zzp’er (en mensen in loondienst) genoemd in bovengenoemd staatje. Wij maken graag kennis met u op één van de volgende opleidingen.  Wilt u nu meer info? We hebben een flyer samengesteld met de ‘Facts & Figures’ van de opleiding. Via de website kunt u de uitgebreide info downloaden. Klik op onderstaande afbeelding:

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7-met-tekst

Wilt u ons persoonlijk leren kennen, kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 17 of 24 mei  2016 om 19.30 uur in Bilthoven, waar u kunt ‘proeven’ van de opleiding. U kunt zich hiervoor per mail aanmelden via onderstaand mailadres.

Wilt u de uitgebreide Vitaliteitfactor zelf doen als zelfstandig professional om te zien wat u er mee kunt doen? Stuur dan een mail naar hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl, directeur van het opleidingscentrum van Stichting Orange Monday.

Met positieve groet,

Voorzitter stichting Orange Monday – Martin Jan Melinga

PS: De petitie “Het Roer Moet OM” heeft ondertussen ruim 25.000 handtekeningen. Helpt u ons mee naar de 40.000 en een burgerinitiatief? Klik op onderstaande afbeelding

Time To Change NL Voorpagina 100 99 99

Posted in #DeNieuweGGZ, #HetRoerMoetOM, De Nieuwe GGZ, Ervaringsdeskundige, Gezondheidszorg, GGZ, Het roer gaat OM, Integrale Gezondheidszorg, Martin Jan Melinga, OMC Franchise Formule, OMC Vitaliteit Centra, Orange Monday Foundation, Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg, Vitaliteit Expert, Vitaliteitfactor© | Tagged , , | Leave a comment

Regels omtrent vergoeding van rechtsbijstand deugen voor geen meter!

Volgende keer jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Onderstaand het eerste blog van onze ambassadeur Roger van Heck (jurist):

Voor een cliënte van mij met een ggz-verleden ben ik al maanden op zoek naar een advocaat die een tweetal zaken voor haar wil verzorgen. In de eerste plaats de echtscheiding, in de tweede plaats een aansprakelijkstelling in verband met een lichamelijke aandoening, opgelopen in een ziekenhuis.

Het vinden van een advocaat die één van deze zaken wil/kan oppakken, is mij na zeer vele maanden nog niet gelukt. In Nederland hebben sommige mensen kennelijk feitelijk geen toegang tot het recht/de advocatuur!

blog 1 - roger van heck - orange monday

De casus
Wat is het geval. Deze mevrouw is getrouwd in gemeenschap van goederen met een man die vrij vermogend is (ondermeer onroerend goed in bezit). Zij krijgt echter nauwelijks geld van hem voor levensonderhoud  en dergelijke. Feitelijk zit ze bijna zonder inkomsten en dit betekent dat zij geen advocaat kan betalen die haar echtscheiding zou kunnen verzorgen. 

Wel zou ze in aanmerking kunnen komen voor een “toegevoegde” advocaat voor haar scheiding, maar gelet op de  complexiteit van de zaak (meerdere onroerende zaken betrokken en een bedrijf) is er na maanden zoeken nog geen advocaat gevonden die bereid is deze zaak als “ toevoeging” op te pakken. Kennelijk zijn de bedragen die advocaten kunnen krijgen voor toevoegingen zo gering dat ze niet in staat zijn omvangrijke zaken als toevoeging op te pakken! 

blog 1 - roger van heck - orange monday2

Een enkele advocaat was in beginsel wel bereid deze zaak voor haar te verzorgen,  maar
haakte af gelet op de reisafstand tussen het adres van mijn cliënte en het kantoor van de advocaat (vanwege het kostenaspect). Volgens mijn cliënte was er ook een advocaat die toch een groot bedrag  vroeg voor het verzorgen van de echtscheiding (direct te voldoen), terwijl hij wist dat cliënte geen inkomsten had en ook geen toegang tot  vermogen.  

Kortom: na maanden bellen, gesprekken voeren, gegevens verzamelen en verstrekken, nog niemand (advocaat) gevonden die haar kan/wil helpen.

Wat ook speelt
Daarnaast heeft cliënte ook een aandoening opgelopen in een instelling, waarvoor ze een aansprakelijkstelling van een advocaat de deur uit wil hebben. Na enig zoeken hebben wij een advocaat gevonden die deze zaak voor haar is gaan verzorgen, te beginnen met het aanvragen van een “toevoeging”.  Wat was het resultaat:  toevoegingsverzoek afgewezen, gelet op aanwezige (al dan niet gezamenlijk) vermogen (waar mijn cliënte totaal geen toegang toe heeft). Uiteraard is haar man niet bereid deze zaak (voor) te financieren!

Kortom, deze ex-ggz-cliënte wordt niet/onvoldoende financieel ondersteund door haar wettige echtgenoot, kan feitelijk niet van hem scheiden en heeft lichamelijk letsel opgelopen in een kliniek (waardoor betaald werken lastig is), veroorzaakt door een derde die daar mee (voorlopig) wegkomt. Dit alles omdat er in haar situatie feitelijk geen toegang tot de advocatuur is.

blog 1 - roger van heck - orange monday3

En dat ondanks het recht op rechtsbijstand van artikel 18 Grondwet; in haar geval een praktisch lege huls!

Oproep
Bent of kent u een advocaat die deze cliënte als “toevoeging” wil bijstaan? Neem dan contact op met Roger van Heck (roger.vanheck@omcenters.nl)

Alle beroepsgroepen die regelmatig te maken hebben of krijgen met mensen met ‘een psychisch kantje’ zouden moeten leren hoe om te gaan met mensen met, voor hen, onbekend gedrag. Roger van Heck voorziet hierin middels een informatieve workshop, waarin hij ook zijn eigen verhaal vertelt, zowel als jurist bij gemeenten als ervaringsdeskundige. 

Workshop Omgaan met mensen met psychische klachten”
Woensdag 24 juni 2015
geeft Roger van Heck (jurist) in Leidschendam (Z-H) een workshop “Omgaan met mensen met psychische klachten”. Deze workshop is bedoeld voor gemeenteambtenaren en andere beroepsgroepen, die te maken hebben of krijgen met mensen met psychische klachten.

Meer informatie vindt u op de website Van Heck, Gezondheid & Recht: www.gezondheidenrecht.nl.

Download hier de flyer van de workshop.

  

portretfoto Roger van HeckRoger van Heck,                              

Jurist, Van Heck Gezondheid & Recht
www.gezondheidenrecht.nl                                            partner OMC Franchisepartner

Partner OMC Vitaliteit Centra         
www.omcenters.nl

 

 

 

Posted in ambassadeur, blog, DSM Diagnose, Ervaringsdeskundige, Ervaringsverhaal, Franchisepartner, Gastblogs, Gevraagd, Gezondheidszorg, OM Centers, OMC Franchise Formule, OMC Vitaliteit Centra, Oproep, Orange Monday Foundation, Psychische klachten, rechtsbijstand, Roger van Heck, Time To Change NL, Uncategorized, Workshop | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stigma kan doden, acceptatie doet leven!

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Onderstaand het nieuwste blog van onze ambassadeur Bianca van Beugen:

Bijna een week voorafgaand aan dit schrijven, is “HET” me weer eens overkomen.

“HET” is in dit geval: door zomaar iemand die mij nauwelijks kent, van een psychiatrisch ziektelabel voorzien worden. De vorige keer dat dit gebeurde is inmiddels ongeveer een half jaar geleden. Het is altijd nog een enorme verschrikking voor mij, zeker als het hetzelfde label betreft dat ik in het verleden ook ten onrechte van de professionele hulpverlening gehad heb.

mama's pijnIllustratie door Titia van Beugen

Ik leer  er al beter mee om te gaan. Terwijl ik in een enorme emotionele afgrond geslingerd werd door die opmerking, wist ik toch nog een redelijk assertieve verklaring af te geven: “Ik vind het heel erg als mensen deze diagnose in mij zien, want het is vaker gebeurd, en ik heb het in het verleden zelfs van zogenaamde hulpverleners als diagnose gehad, zodat ik precies weet wat het inhoudt. Maar ik herken mij zelf er in het geheel niet in, ik werd gedwongen om mezelf erin te herkennen, maar ik kon het echt niet. Ik kon me er alleen in herkennen als ik mezelf opgaf. Als ik zou geloven dat ik zelf niet meer dan een waanidee ben. Daarom vind ik het vreselijk als mensen mij zo zien, als zij me niet kunnen zien zoals ik mezelf zie. Als niemand mij ziet, als ik met niemand contact kan maken, is het alsof ik ook niet besta, niet mag bestaan, en het is zó verwarrend! Ik begrijp dan ook ineens helemaal niets meer van de wereld, echt helemaal niets meer…..”

Ik denk dat ik hiermee gezegd heb hoe het voor mij is om stigma te ervaren. Ik heb het wordkill
geluk gehad dat ik steeds net op tijd gered ben en uiteindelijk mensen gevonden heb die mij begrijpen. Maar deze ervaring, steeds terugkerend, had mijn zelf gekozen einde kunnen zijn. Want ja, ik ben een ernstig genoeg geval om suïcidaal geweest te zijn, maar ik weet nog heel goed wat mijn motivatie was destijds om mijn leven te willen beëindigen. Niet de oorspronkelijke psychische klachten die ik had. Maar de uitzichtloosheid de diepe eenzaamheid en de totale verwarring die ik ervaren heb, door in een hokje geplaatst te zijn waarin ik mij zelf niet meer kon terugvinden.

Ik ben nu eindelijk zo ver in mijn herstel dat ik mij slechts een aantal uren erg slecht gevoeld heb nadat HET gebeurde, en meer niet. Inmiddels heb ik mezelf en mijn problemen beter leren begrijpen. Ik ben me er bijvoorbeeld van bewust geworden dat ik erg nerveus en een beetje apart in mijn gedrag ben, overgevoelig voor kritiek, en geneigd om overdreven te reageren. Dit is niet heel specifiek voor een bepaald ziektebeeld, maar het houdt wel verband met mijn verhoogde risico op psychische klachten. Het maakt dat veel mensen de behoefte hebben om mij van een of ander psychiatrisch ziektelabel te voorzien.

Hoewel ik dat nu dus beter kan begrijpen en er daardoor ook beter mee om kan gaan, doet het altijd nog heel veel pijn. En ik ben niet de enige die deze pijn ervaart. Dit verschijnsel, in verschillende vormen, is misschien wel de grootste pijn van de psychiatrie. Stigma en zelfstigma worden vaker als erger ervaren dan de oorspronkelijke psychische klachten. 

Als je dus iemand tegenkomt die waarneembare psychische klachten heeft of zichdatabank-Vriendschap eigenaardig gedraagt, kun je het leven van die persoon redden. Door de persoon als persoon te blijven zien, en vooral geen voorbarige conclusies te trekken over mogelijke onderliggende ziektebeelden. En dan kan het zomaar gebeuren; iemand die zich vreemd en schuw gedroeg, en zich geen raad meer wist met zichzelf, leert andere mensen en zichzelf weer vertrouwen. Mogelijk verminderen of verdwijnen de symptomen die je zag. En misschien verdwijnen ze ook niet. Maar de mens die de symptomen vertoonde, voelt zich eindelijk weer in staat tot leven!

 Bianca van Beugen 2
Bianca van Beugen                     Orange Monday - Omdat het Nodig is - vierkant - oranje lijn

Ambassadeur Orange Monday
www.orangemonday.nl

 

 

Posted in ambassadeur, Bianca van Beugen, blog, DSM Diagnose, Ervaringsdeskundige, Ervaringsverhaal, Gastblogs, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM, OM Centers, OMC Vitaliteit Centra, Orange Monday Foundation, Persoonlijkheidsstoornis, Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg, Psychische klachten, Stigma? No Way!!, Time To Change NL, zelfstigma | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Overgang van oud naar nieuw

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Onderstaand het nieuwste blog van onze ambassadeur Karin Broeders:

De klanken van Stairway to Heaven van Led Zeppelin dreunen in mijn oren via de koptelefoon als ik het afgelopen jaar overdenk.

Vorig jaar zat ik op de bank, te huilen, alleen en eenzaam. Nu ben ik weer alleen, maar met een ander gevoel. Alhoewel bij dit nummer de tranen altijd wel zullen blijven stromen.

stairway

Er is zoveel gebeurd het afgelopen jaar. Uiteindelijk zag ik wel in dat ik een ernstig probleem had en ben, via maatschappelijk werk, naar een psycholoog gegaan. Snel werd voor mij duidelijk dat ik niks verder kwam in het proces van pijn, de nachtmerries erger werden en ik op alle fronten compleet stuk liep. Ik heb mij laten doorverwijzen naar een psychosociale instelling: De Hezenberg te Hattem.

Op 25 augustus 2014 was het zover, door de zorgverzekeraar na dertien weken wachten, (hoe belachelijk is dat?),  kwam ik daar om half elf aan met een koffer, laptop, schilder- en schrijfspullen. En ….. een cameraploeg van de EO die mij filmde en interviewde. (Programma is te zien op uitzending gemist: Geloof, hoop en liefde, uitgezonden op 8 oktober 2013).

IMG_1297

De eerste dag word je een beetje geleefd door de nieuwe indrukken en dan lig je ineens in een vreemd bed, vreemde geluiden en overmand door emoties. Ik lijk wel gek dat ik hier aan begonnen ben, o ja …daarom ben ik hier 🙂

Niks uitrusten!  De volgende morgen start het direct heftig met creatieve therapie. Iemand die niet door dit proces gaat, kan onmogelijk begrijpen hoe ingrijpend het is iets creatiefs te creëren vanuit je diepst verborgen pijn. En dan moet je er ook nog wat over zeggen. Dan zie je ineens de enorme pijn waarin je verkeert. Ai, wat deed dat zeer toen ik naar de gedeukte, gebogen menspersoon keek met stekels op haar rug. Dat was ik… kapot , afgeschermd en vol pijn. Het was een van de therapieën waaraan ik het meest heb gehad.

Na drie weken kwam het breekpunt tijdens lichaamswerk. Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven zo boos geweest ben op een boksbal en alle woede op de man die ons leven verziekt heeft, kwam er uit, op een heftige manier. Ik heb met een stok de boksbal compleet aan flenters geslagen. Ik heb uren na mijn woedeaanval gehuild….. Ik wist niet dat een mens zo intens diep door emoties kan gaan.

boksbal

Alle verdedigingswallen, alle deksels van alle beerputten vielen om en open en het was een grote chaos in mijn hoofd. Ik verloor alle controle en dat vond ik beangstigend.

Maar als je verbouwd, wordt het altijd eerst een zooitje voordat je het mooi kan maken, toch? En dat is ook als je de pijnhoop in je hoofd (ja, pijnhoop) aan gaat pakken.

wal

Nu terugkijkend, ik ben natuurlijk al weer een tijdje thuis, bemerk ik dat ik zo onnoemelijk veel geleerd heb over  mijzelf, en hoe anders ik reageer op situaties.

Dankbaar ben ik dat er in de familiesfeer een aantal zaken gekeerd zijn en er ruimte is voor communicatie en wederzijds begrip.

Ben ik nu beter?
Dat vraagt iedereen, nee natuurlijk niet! Het begint nu pas. Alle rouwprocessen liggen open.
Het gevoel van verlatenheid, eenzaamheid en het verstoten zijn is nog nooit zo diep geweest als nu.

werk in uitvoering

Verschil
“Maar wat is het verschil tussen deze oud en nieuw en die anderen?”, hoor ik jullie nu denken. 

Ik kan nu voelen waar  ik vorig jaar voor wegliep. Ik heb geleerd wat ik nodig heb om mijzelf te kunnen troosten.

Vorig jaar was ik alleen met oud en nieuw en dat was niet mijn eigen keuze, een vriendin had last minute afgebeld,  terwijl ik nu tientallen uitnodigingen afgeslagen heb, omdat ik de pijn wilde beleven, wilde voelen en dat gaat alleen toch het best.

Maar hoe pak je dat dan aan, pijn voelen?
Na een zeer gezellige eerste kerstdag met goede vrienden heb ik mijzelf opgesloten in mijn huis met de top 2000 aan. En de diepe, rauwe emotie van muziek werkt helend en genezend, want die 2000 nummers vertellen in één week jouw levensverhaal. Je schiet van je jeugd naar je scheidingen, naar verliefd zijn, naar verstoten worden, naar de geboorte van je kinderen, en met Stairway to Heaven van Led Zeppelin door naar de miskraam van je kind. En die emotie raakt diep en dit is het eerste jaar dat ik het ook echt voel, diep binnen in mij en het is absoluut geen fijn gevoel.

1129586895MusicPhoneToon

Toch zie ik door mijn tranen bemoedigende twitter-berichten binnenstromen van aardige mensen met wie ik contact had tijdens de Top 2000. Die bemoedigingen slepen mij door het gevoel en ineens bemerk ik hoe bevrijdend ik nu kan huilen. Ik rouw om alles wat er is gebeurd en voel dat ik ook veel kan loslaten.

Natuurlijk ben ik er nog lang niet. De EMDR-therapie gaat binnenkort starten en ik zie er tegen op. Er gaat nog veel pijn komen en ongetwijfeld zal ik nog terugvallen krijgen, dat hoort er bij.

Ze zeggen niet voor niks: “2 stappen vooruit en 1 achteruit”. En dan ineens merk je: “hé .. ik kan er vier vooruit en ga er maar één terug”.

tranen aan wimper

De afgelopen periode is het meest lastig geweest dat mensen aan de buitenkant niet zien dat je nog ziek bent. Iedereen verwacht dat je beter bent. Je bent immers naar een “rusthuis” geweest. Rusthuis? Ik heb zeven weken keihard aan mezelf gewerkt en alles behalve gerust! En die rust is er nu ook niet, ik krijg nog steeds therapie. Ik moet mezelf helemaal opnieuw uitvinden en dat is alles behalve leuk!

Verandering
Toch bemerk ik een diepe verandering bij mezelf. Ik herken emoties, ik herken teleurstelling, maar raak er niet meer in verstrikt. Ik heb geleerd met mezelf in contact te zijn, terwijl ik naar de ander luister, te ervaren: wat doet het met mij. Een geheel normaal proces, maar als je al meer dan 15 jaar in een overlevingsstand hangt, ben je afgesloten voor je eigen emoties en gevoel. Ik was totaal niet in contact met mezelf.

Nu kan ik mijzelf troost bieden, ik weet wat ik daarin nodig heb.  En nog veel beter: ik kan het voor mezelf creëren, omdat ik aan kan geven: Nee, dit heb ik niet nodig, maar dat wel!

Ik kan het iedereen aanbevelen die op de een of andere manier is vastgelopen. Ga hulp zoeken. Niet in een alternatief circuit met lieve mensen, maar met professionals die jou kunnen helpen met jezelf te leren omgaan.

collega-met-karakter-Sophia-2

Super blij ben ik met de commercials over collega’s met een karakter, die gaan over acceptatie van mensen met een psychische aandoening. Want psychisch ziek zijn betekent niet dat je niet prima kan functioneren. Sterker nog , ik ken nu beter mijn zwakke en sterkte punten en weet ook veel beter om te gaan met bijvoorbeeld tegenslagen, omdat ik dat heb geleerd!

Hoe nu verder?
Voor het eerst in lange tijd heb ik hoop! Er is licht aan het eind van deze zwarte tunnel. Dus 2015 wordt een jaar van hoop en hersteld vertrouwen!

Hoe is dat bij jou?

keep-calm-and-happy-2015

 

potretfotot Karin Broeders

Karin Broeders                                                             OM CENTER - Omdat het nodig is .. oranje lijn dun                             www.kaatjekletskous.wordpress.com

Ambassadeur Orange Monday
www.orangemonday.nl

 

Posted in ambassadeur, blog, DSM Diagnose, Ervaringsdeskundige, Ervaringsverhaal, Gastblogs, Gezondheidszorg, Karin Broeders, OM Centers, Orange Monday Foundation, Posttraumatische Stressstoornis, Psychische klachten, PTSS, Time To Change NL, Twitter, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Trots! De eerste stap … maar wel een belangrijke voor de GGz! 1e Franchisenemer tekent bij OMC franchise formule!

Op ‘Orange Monday’ maandag 6 oktober 2014 heeft de eerste franchisenemer getekend bij OMC Vitaliteit Centrum Utrecht (kortweg OMC). Orange Monday hield op 28 augustus 2014 haar 1e presentatie in Utrecht en na 2 maanden van gesprekken met vele potentiële franchisenemers mochten wij afgelopen maandag het eerste contract tekenen. Trots en … bij het schrijven van dit blog moest ik toch even denken aan één van de meest memorabele momenten uit de 20ste eeuw:

A small step ... eerste Franchisenemer Orange Monday Vitaliteit Centrum Utrecht + logo

De eerste stap voor OMC …
De Orange Monday Foundation, opgericht in 2012, nam in 2013 het eerste stapje op weg naar een nieuwe en betere Geestelijke Gezondheidszorg (kortweg GGz). “Omdat het nodig is”,  was toen onze slogan en die is (helaas) nog steeds actueel. Juli 2014 (vele stapjes later) was het ondernemingsplan gereed voor openbare publicatie en sinds die tijd hebben er al een kleine 300 mensen gereageerd op de ruim 20 vacatures. De reacties komen uit heel Nederland en dat is mooi. OMC is er niet alleen voor de provincie Utrecht, maar voor elke provincie in Nederland. Reacties zijn nog steeds welkom!

… een grote stap voor de GGz
De 21ste eeuw is toe aan een nieuwe GGz. Voor eigen regie van de cliënt, voor een 24/7 service, voor een service dichtbij de cliënt. Maar ook een betere behandeling, die zo kort mogelijk is, maar wel in het tempo van de cliënt met zo min mogelijk wachtlijsten.

De GGz is toe aan een holistische aanpak waar niet alleen de geestelijke en lichamelijke gezondheid centraal staan, maar ook de mens en zijn/haar omgeving. We leven in een andere tijd, met veel meer prikkels dan in de 20ste eeuw. Tijd voor OMC Vitaliteit Centra.

Een ondernemingsplan en onze visie omschrijven in één blog. Dat wordt lastig, maar ik ben er van overtuigd dat u na het lezen van het plan denkt: “Dit is een grote stap voor de GGz!”

Banner OMC Opening Najaar 2014 - Orange Monday
Klik op bovenstaande banner en download het ondernemingsplan van OMC

Nu echt een franchise organisatie in de GGz
Hester Morsdorf en ik zijn sinds januari 2013 bezig geweest met de opzet van OMC. Een prachtige periode waarin wij veel hebben geleerd, veel mensen hebben gesproken en een mooi netwerk hebben gerealiseerd. De volgende stap is nu om op de fundamenten die zijn gelegd mooie OMC ‘huizen’ te bouwen. Want zo zien wij dat. Een informele organisatie met zelfstandige professionals die gaan zorgen dat cliënten, waar ook in Nederland, zich straks thuis voelen.

Met het tekenen van de 1e franchisenemer (zie foto hier onder) voor OMC Utrecht is die stap ook gezet. Tussen de 10-20 zelfstandige professionals gaan vorm geven aan die eerste belangrijke vestiging van OMC, dat tevens fungeert als hoofdkantoor. In het 1e halfjaar van 2015 verwachten wij vervolgens, vanuit Utrecht 1e vestigingen te openen in de provincies Zuid-Holland (Rotterdam/Den Haag), Overijssel (Zwolle), Gelderland (Deventer/Apeldoorn), Noord-Holland (Haarlem/Alkmaar) en Brabant (Brede/Tilburg).

De 1e getekende overeenkomst overhandigd OMC Vitaliteit Centra - logoFranchisenemer Marjo Eitjes van Coachingspraktijk ‘De Stap’

Waarom Franchisenemer worden bij OMC?
Als u reageert op één van de vacatures als franchisenemer dan wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst in Amersfoort of zoals afgelopen maandag elders in het land. Ondertussen hebben wij sinds augustus meer dan 100 potentiële franchisenemers gesproken. De belangrijkste argumenten om als zelfstandig professional franchisenemer te worden zijn:

1. Gezamenlijke acquisitie cliënten (particulier en zakelijk) onder één naam
2. De multidisciplinaire aanpak en grote aandacht voor preventie
3. Door bovenstaande een hoger rendementen declarabele uren

Deze 3 punten kan je samenvatten in één zin: “Door samenwerking ontstaat synergie naar de markt en wordt het makkelijker opdrachten binnen te halen; samen sterker”. Een kleine aanvulling nog op bovenstaande; Bijna iedereen (ik ook) vindt het belangrijk als ZZP’er om collega’s in de buurt te hebben, al is het maar voor een praatje of een kop koffie of thee.

OMC regiokantoren Nederland versie MET naam steden +logo + oranje lijn

Waar staat OMC Vitaliteit Centra voor …
Ook hier belangrijk om het uitgebreide ondernemingsplan door te lezen. Een ‘elevator pitch’?

  1. Holistische Gezondheidszorg (zoals boven omschreven)
  2. Volledige landelijke dekking binnen 2-3 jaar (zie bovenstaande kaart)
  3. Verschillende doelgroepen – particulier en zakelijk
  4. Brede dienstverlening – zie de 26 vacatures
  5. Vitaliteit van cliënt uitgangspunt

OMC Vitaliteit Centra zet de 123-methode© centraal. Deze methode wordt gecombineerd met de Vitaliteitfactor© en haalt daarmee maximaal resultaat uit de behandeling/begeleiding van GGZ-behandelaars, maar ook de aanvullende professionals, zoals coaches, fysiotherapeuten etc., eventueel ook in samenwerking met artsen en andere zorgverleners. Zo aanstaat de 1e unieke GGZ  Plus-instelling in Nederland.

De vitaliteit van de cliënt is uitgangspunt in het oplossen van zijn psychische (maar ook fysieke) klachten. Voor mens en omgeving komt ondersteuning vanuit de OMC-behandelaars die sociaal-maatschappelijk, maar ook op het gebied van juridische en financiële zaken ervaring en kennis hebben.

De OMC-cliënt heeft daardoor een behandelteam om zich heen die mede onder zijn/haar regie werkt aan een positieve levenshouding en een gezond levensstijl in de meest ruime zin van het woord. Preventie is dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling in het kader van “als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt!”.

Banner Franchisenemer worden bij OMC check vacatures

Heeft u als ZZP’er (of wilt u ZZP’er worden) na het lezen van dit blog zoiets van “dat spreekt mij aan”? Doe dan hetzelfde als Marjo Eitjes en reageer op één van de vacatures bij OMC door heel Nederland. Zoals boven aangegeven zijn op dit moment Utrecht, Den Haag, Alkmaar, Breda, Deventer en Zwolle actueel voor opening het komende half jaar.

Klik op bovenstaande banner, download de vacature naar jouw keuze en reageer naar hester.morsdorf@OMCenters.nl met een korte motivatie en jouw CV. Je krijgt dan snel een uitnodiging voor één van de bijeenkomsten. De bijeenkomsten in oktober zijn  op woensdag 15 oktober 2014 en dinsdag 28 oktober 2014 in Amersfoort.

Wilt u eerst graag telefonisch contact, bel mij dan via onderstaand mobiele nummer.

Positieve groet, Martin

Martin Jan Melinga
E: martinjan.melinga@omcenters.nl
M: 06 – 42 93 13 46

Oprichter Orange Monday Foundation
Oprichter OMC Vitaliteit Centra

Posted in ambassadeur, DSM Diagnose, GGZ Plus-instellingen, Martin Jan Melinga, OM Centers, OM Centers KIDS, OMC Franchise Formule, OMC Vitaliteit Centra, Time To Change NL, Vacature Franchisenemer | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De opname; vertrouwen op herstel

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Onderstaand het nieuwste blog van onze ambassadeur Karin Broeders:

Na een tijd terug ingestort te zijn, heb ik mij op de wachtlijst laten zetten voor opname in een herstellingsoord.

Ik heb eerst met een maatschappelijk werkster gesprekken gehad, daarna onder behandeling van een psycholoog. Deze stelde de diagnose PTSS (post traumatisch stress syndroom).

de opname-ptss-karin broeders

Na een tijdje bemerkte ik dat ik niet veel verder kwam dan het benoemen van waar mijn probleem zit, welke issues bijna onoverkomelijk zijn, maar tot een echte verdieping daarin kwam ik niet.

De psycholoog stipte het aan, maar ik heb een paar enorme hoge, bijna betonnen, muren om mij zelf heen gebouwd en daarbinnen ook nog wat binnenmuren en dan zit er een put met een cementen deksel er op en daarin zit al het opgestapelde verdriet.

de opname-put3-karin broeders

Ik heb er ook last van, het beperkt mijn goed functioneren, want door al die muren en deksels ben ik een beetje mijzelf kwijtgeraakt. Er moest dus wel iets rigoureus gebeuren om dit patroon te doorbreken.

Door de enorme hoeveelheid stress heb ik veel lichamelijke klachten. Door deze klachten ben ik beperkt, door de enorme angsten en nachtmerries slaap ik amper en dat maakt weer dat ik bijna geen sociale contacten heb en zo belandde ik in een negatieve spiraal die zijn weerga niet kende.

Ik heb mij vaak afgevraagd, is dat nou altijd zo? Heeft iedereen dat zo op de een of andere maner, wellicht in andere vormen, maar vergelijkbaar?

Ik had er last van en zo kwam ik in de Hezenberg, een pastoraal herstellingsoord.

de opname-hezenberg-karin broeders

Ik vind het christelijke aspect er aan prettig, daar ik geloof dat je alleen met God je tot een totale heling en genezing kan komen, maar er zullen vele mensen zijn die denken dat zij dat ook prima zonder kunnen en dat respecteer ik. Ik vind het samen met God deze weg bewandelen prettig.  Het geeft mij kracht als ik het moeilijk heb.

Op 28 mei had ik de intake en een week later wist ik dat ik welkom was, maar de zorgverzekeraar, Achmea in dit geval, heeft als stelregel dat je voor een GGZ basisplaats dertien weken moet wachten.

Dit zijn dertien weken geweest van letterlijk overleven met veel pijn en een hele berg ballast die ik dagelijks met me meesleep.

de opname-zware last-karin broeders

Het blijkt een bezuinigingsmaatregel, maar ik kan de heren en dames zorgverzekeraars aangeven dat ik nu alleen maar meer geld kost! Ik heb dertien weken langer rond gelopen met enorm veel pijn en heb dus een enorme hoeveelheid medicatie geslikt, ik ben naar de psycholoog geweest, dertien weken langer , en ik ben langer in de ziektewet.  Voor mij, en dus heel veel mensen, ben je ook langer, dertien weken in mijn geval, dus ziek. Dat ik een kwartaal….. een kwart jaar langer angsten, nachtmerries en angststoornissen heb. Hebben zij daar wel eens over nagedacht???

Ik heb erg tegen die lange wachttijd opgezien en ineens was het dan zover: maandag 25 augustus werd ik opgenomen.

Het weekend er voor had ik het er ineens te kwaad mee, 7 weken mijn eigen veilige huis uit, ander eten, functioneren in een groep. Het leek ineens te veel.

Daarbij had ik het gevoel dat ik stappen moest zetten, dus heb ik afscheid genomen van een bepaald persoon in mijn leven, omdat er straks voor diegene geen plaats meer is in mijn nieuwe, naar ik hoop herstelde, leven, maar dat doet enorm veel zeer. Ik heb mijn moeder een kaart gestuurd waarmee ik bepaalde zaken heb geprobeerd uit te leggen en vooral met mijzelf in het reine te komen dat dit echt de weg is die ik moet gaan.

de opname-huis verlaten-karin broeders

Dan volgt er een stressvolle week van inpakken, schoonmaken, de veestapel onder brengen en afscheid nemen. Ik ben daar niet goed in en heb dat ook enorm vermeden.

En zo werd het dan toch nog als vanzelf maandag 25 augustus. Ik heb er voor gekozen mij niet door iemand weg te laten brengen. Toch enigszins gespannen ben ik er naar toe gereden. Ruim op tijd om geen stress te krijgen, want stress roept angstaanvallen op en dat is niet echt handig in de auto.

En dan ben je daar ineens:  we, ik werd samen met nog iemand, opgenomen. Een prettige ontvangst voor de openhaard met koffie. De sleutel van onze kamer die ons gewezen werd en daarna de gelegenheid je auto uit te ruimen en je kamer je een beetje eigen te maken. Ik heb echt geluk, want ik heb een kamer aan de buitenrand, waardoor ik door openslaande deuren op een bosrand uitkijk met daarachter weilanden met prachtige koeien.

de opname-weiland-karin broeders

Die eerste dag keutelde ik een beetje aan, spullen in de kast, kennis maken, maar dan toch is daar ineens die eerste nacht. Daar lig je dan in een vreemd bed, vreemde geuren, vreemde geluiden en al het ingehouden verdriet en spanning brak los.

Een dag later de eerste therapie: creatieve therapie. We kregen een tweetal gedichten over verdriet .

Marijke Ambrosius:

Dat ook verdriet

Van kracht kan zijn

Dat strak mij uitgesneden heeft

Uit ernstige klei


Ernstige rechte pijnen

Rechte zachte tranen

Over hete wangen


Pijnlijke opsluiting

In strakke rechte spieren

In ernstig recht

Wachten

 Vasalis:

Verdriet kit al mijn krachten samen,

Zodat ik roerloos word als steen

Mijn hele wezen wordt materie ,

Een ondoordringbaar zacht mysterie

O sla de rots, opdat ik ween.

Deze twee gedichten mochten we uitbeelden met klei. Eigenlijk trok ik er zonder moeite een beeld van mijzelf uit. Ik vind werken met klei, verf en ander gefröbel leuk, dus was lekker bezig.

   de opname.1    de opname.2    de opname

Toen mochten we om beurten iets over ons werk vertellen en toen ik zelf op dat moment naar mijn eigen ik keek, getrokken uit de klei, straalde het beeld zoveel pijn uit, zoveel verdriet, zoveel onmacht, zoveel verstopping dat ik alleen maar kon huilen. Toen wist ik het, hier ga ik herstel vinden, maar oh mijn God wat gaat het pijn doen.

Ik kan een ieder die dit leest en er door geroerd raakt, omdat er ook veel pijn in hen huist alleen maar uitdagen, ga de strijd hiermee aan, je komt er beter uit.

Ik verlang er naar de roos te zijn die God mij ooit heeft laten zien die ik ben. Diep van binnen straalt die grote oranje roos en ik zal keihard werken om die te vinden, opdat ik er gelukkiger uitkom en weer contact krijg met mijn vreugde.

de opname-oranje roos-karin broeders

Nog 7 weken van strijden, pijn, teleurstelling, maar ook vreugde, want het is hier ook veilig en gezellig.

Ik vertrouw op het herstel!

Durf jij dat met jezelf aan te gaan?

Vierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekstpotretfotot Karin BroedersKarin Broeders
kaatjekletskous.wordpress.com                 

Ambassadeur Orange Monday
www.orangemonday.nl

Posted in ambassadeur, blog, Ervaringsdeskundige, Ervaringsverhaal, Gastblogs, Karin Broeders, Orange Monday Foundation, Posttraumatische Stressstoornis, Psychische klachten, PTSS, stress, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments