OMC Vitaliteit Centra

OMC Vitaliteit Centra¹ bieden begeleiding op het gebied van mentale (psychische) en fysieke (lichamelijke) vitaliteit, sociaal, maatschappelijk, financiële en juridische dienstverlening.

OMC Vitaliteit Centra hebben een integrale of holistische aanpak van de gezondheidszorg. Mentale en fysieke gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Mentale klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken en andersom. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren (gezin, leefsituatie, werk, inkomen, financiële of juridische problemen e.d.) van belang bij het ontstaan en dus ook bij de aanpak van mentale klachten. Hiervoor is de Vitaliteitfactor© ontwikkeld.

Onze Vitaliteit Experts begeleiden naar mentale en fysieke gezondheid en bieden, indien nodig, financiële en juridische hulpverlening. Daarnaast worden gezins-/familieleden, vrienden etc. waar mogelijk betrokken bij de begeleiding van onze cliënten. Door deze totaalaanpak kunnen mentale klachten snel en doeltreffend worden aangepakt en is de kans op terugval kleiner dan bij (alleen) de reguliere behandeling van psychische klachten, zoals binnen de huidige GGz gangbaar is.

Binnen OMC Vitaliteit Centra kunt u terecht met de meest voorkomende vragen wat betreft uw mentale en fysieke gezondheid, ofwel: uw vitaliteit! Onder vitaliteit wordt bij OMC Vitaliteit Centra verstaan:

A Definitie Vitaliteit - OMC Vitaliteit Centra

Uw Vitaliteit kunt u berekenen via de Vitaliteitfactor©. Dit bestaat uit een digitale test en een gesprek van 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Samen met u wordt besproken hoe hoog uw Vitaliteitfactor© is en hoe u uw situatie kunt verbeteren. Zo maakt u kennis met OMC Vitaliteit Centra.

Introductieprijs : € 149,- (normale prijs: € 249,-).
De Vitaliteitfactor© (digitale test) + gesprek (ca. 50 minuten)

Om duidelijk te maken wat wij bedoelen, hebben wij vitaliteit in een schema gezet (de Vitaliteitfactor©).

20160401-Schema-Vitaliteitfactor-V1_2_b

Om uw vitaliteit te kunnen vaststellen, is door de Vitaliteit Groep de Vitaliteitfactor© ontwikkeld. Deze factor meet uw vitaliteit op drie deelgebieden:

  • Mentale Gezondheid
  • Fysieke Gezondheid
  • Mens en omgeving

Problemen ontstaan vaak in één van de uitgeschreven hoofd- en  deelgebieden of zijn een combinatie van factoren die tot uw huidige situatie hebben geleid.

Informatie over de Vitaliteitfactor© vindt u hier.

Secretaris stichting Orange Monday
Hester Morsdorf
E: hester@orangemonday.nl
M: 06 – 50 84 65 46

¹ OMC Vitaliteit Centra is een initiatief van de Orange Monday Foundation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s