PERSBERICHT: Stichting Orange Monday vraagt om onderzoek Tweede Kamer!

Op maandag 4 augustus 2014 heeft stichting Orange Monday een petitie geopend aangaande de zorgen om onze gezondheidszorg. Na jaren geschipper met onze belangen tijd voor actie. Vandaag wordt onderstaand persbericht naar de landelijke pers en de gespecialiseerde media aangaande (geestelijke) gezondheidszorg. Juist nu is samenwerking belangrijk om het resultaat, 40.000 handtekeningen te halen. Deel de link naar de petitie naar iedereen die u kent, het is ook UW gezondheidszorg.

P E R S B E R I C H T
Op maandag 4 augustus 2014 heeft de stichting Orange Monday een petitie geopend onder de naam: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg. Doelstelling van de petitie is een onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer aangaande het beleid van het ministerie van VWS o.l.v. minister Schippers. Onder haar bewind heeft er nagenoeg geen opbouw meer plaatsgevonden binnen de gezondheidszorg. Eerder het tegenovergestelde, er mag zo langzamerhand zelfs sprake zijn van afbraak van ons gezondheidsstelsel, zowel in de geestelijke als in de somatische gezondheidszorg.

Bezuinigingen zijn blijkbaar noodzakelijk, maar waarom op deze manier? Het is schokkend om te zien hoe juist de zwakkeren (ook financieel) blijkbaar de dupe moeten worden van de manier waarop bezuinigd wordt. Het kan anders, maar daar heeft minister Schippers geen ogen voor.

Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg!
De inhoud van de petitie kunt u vinden op de petitiesite: http://www.petities24.com/het_roer_moet_om_in_de_gezondheidszorg.

Het resultaat van het tijdperk van minister Schippers is onder andere:

  • Vanaf 2016 nauwelijks nog vrije artsenkeuze
  • Vanaf 2015 de introductie van een nieuwe verzekering die de verschillen tussen rijk en arm alleen maar groter maakt
  • De transitie van Wmo en Jeugd GGz en Jeugdzorg (jeugdhulp), waarvan nog maar de vraag is of dit allemaal op een correcte en adequate manier georganiseerd kan worden door de gemeenten
  • De privacy van Nederlandse staatsburgers komt in gevaar
  • Nederlanders kiezen voor minder zorg vanwege het te hoge eigen risico
  • Verwachtte ontslagen van meer dan 50.000 mensen in de zorg door bezuinigingen van ruim 2,5 miljard (dit jaar al meer dan 11.000 aangekondigde ontslagen)
  • Fraude bij toezichthouder gezondheidszorg NZA

Banner Orange Monday Teken Petitie Zorg
Klik op de banner en TEKEN de PETITIE – Dank voor uw steun!

Reden genoeg om serieuze Kamervragen te stellen. Aangezien de Tweede Kamer dit zelf nog niet doet, is dit burgerinitiatief noodzakelijk. De doelstelling van deze petitie is dan ook minimaal 40.000 handtekeningen te behalen, waardoor onze voorzitter Martin Jan Melinga de noodzakelijke Kamervragen kan stellen. De eerste dag waren er al bijna 200 handtekeningen binnen en wij verwachten, mede gezien de vele (positieve) reacties, binnen 3 maanden ons gestelde doel te halen.

Waarom ook niet tenslotte, de gezondheidszorg gaat ons allemaal, alle ruim 17 miljoen Nederlanders, aan. Teneinde ons doel te bereiken gaan wij samenwerking aan met zo veel mogelijk organisaties binnen de gezondheidszorg die ons doel ook ondersteunen.
Samen Sterker!

ORANGE MONDAY FOUNDATION Martin Jan Melinga (voorzitter)

Het persbericht is ook in PDF te downloaden zodat u het kunt delen met andere mensen. Een goede en betaalbare Gezondheidszorg; het gaat ons allemaal aan!
Klik op onderstaand plaatje:

PERSBERICHT - Orange Monday
Extra informatie Orange Monday Foundation
De stichting Orange Monday is opgericht in 2012 en zet zich belangeloos in voor de behartiging van de belangen van mensen met psyhische klachten. Een betere en snellere behandeling van clienten is één van de doelstellingen van Orange Monday, net als de creatie van een social vangnet en de acceptatie van psychische klachten.

OM Centers Teneinde deze doelstellingen te realiseren opent Orange Monday in het najaar van 2014 haar 1e Orange Monday Centers, kortweg OMC. OMC is een GGz Plus-instelling. Binnen OMC komen fysieke en mentale klachten van mensen samen in één centrum. OMC gelooft dat de vitaliteit van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk, een grote rol speelt bij de behandeling van mensen met psychische klachten. Door de brede dienstverlening van OMC zijn onze belangen uitgebreid naar de volledige gezondheidszorg, het één kan niet zonder het ander.

Voor stichting Orange Monday voldoende reden om bovengenoemde petitie op te starten en samen met andere oganisaties binnen de (geestelijke) gezondheidszorg onze doelen te bereiken. Het roer moet om in de gezondheidszorg, hoe eerder, hoe beter!

Social Media
Ten behoeve van de petitie zijn er ook diverse accounts geopend op de diverse sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en WordPress onder de namen “Het roer moet om in de Gezondheidszorg” en de naam “Time To Change NL”.

Websites stichting Orange Monday
De stichting heeft vooralsnog 3 websites:

http://www.orangemonday.nl – Orange Monday Foundation

http://www.omcenters.nl/ – Orange Monday Centers (OMC

http://www.timetochange.nl  – Het roer moet om in gezondheidszorg

Orange Monday - Omdat het Nodig is - vierkant - oranje lijn                            OM CENTER - Omdat het nodig is .. oranje lijn dun

BESTUUR
Voorzitter (en persvoorlichting)                                 Secretaris
Martin Jan Melinga                                                       Hester Morsdorf
Tel: 06 – 42 93 13 46                                                     Tel: 06 – 50 84 65 46

martin@orangemonday.nl                                           hester@orangemonday.nl

This entry was posted in Gezondheidszorg, Het roer gaat OM, Martin Jan Melinga, minister Schippers (VWS), OM Centers, Orange Monday Foundation, Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg, Time To Change NL and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to PERSBERICHT: Stichting Orange Monday vraagt om onderzoek Tweede Kamer!

  1. michael vdf eldan says:

    Ziek ben ik er ook van.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s