Campagne Check Je Vitaliteit

Op de eerste dag van de zomer, 21 juni 2016, heeft stichting Orange Monday Foundation de driejarige campagne “Check je Vitaliteit” gelanceerd.

Deze landelijke campagne beoogt een algemeen bewustzijn te creëren (“awareness”), betreffende de vitaliteit, die verder gaat dan alleen lichamelijke of psychische gezondheid.

Met een informatieve website en berichtgevingen in media en sociale media wil stichting Orange Monday deze “awareness” bereiken.

“Awareness”
Het bewustzijn dat omgevingsfactoren, zoals werk/scholing, financiële, sociale en maatschappelijke omstandigheden, gevoel van welzijn en welbevinden en zingeving evenzeer van belang zijn bij het behouden of verkrijgen van psychische en fysieke gezondheid. Evengoed als psychische klachten medebepalend zijn voor fysieke gezondheid en andersom en dat beide van invloed zijn op de omgevingsfactoren (en vice versa), zoals hierboven genoemd en dat behandeling of begeleiding hierop afgestemd zou moeten worden.

20160731 Awareness - WordPress - orange monday

Vitaliteitfactor
Vanuit stichting Orange Monday Foundation is een graadmeter ontwikkeld, de Vitaliteitfactor, die door middel van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek van ca. 50 minuten uitsluitsel (en tot op zekere hoogte ook analyse) geeft van de vitaliteit op de gebieden Mentaal, Fysiek en Omgeving. Deze gebieden zijn onderverdeeld in verschillende deelgebieden.

20160401-Schema-Vitaliteitfactor-V1_2_a

De intake-/anamnesefase  binnen zowel de zorg-, hulp- als dienstverlening wordt hiermee uitgebreider, dan de reguliere manieren. Bovendien stimuleert het gebruik van de Vitaliteitfactor samenwerking tussen Zorg & Welzijn, GGZ en dienstverleners, zoals juristen, re-integratiedeskundigen, financieel adviseurs, mediators etc.

Samenwerking tussen de verschillende zorg-, hulp- en dienstverlenende organisaties, instellingen en zelfstandige praktijken zou niet alleen in het voordeel zijn van patiënten/cliënten, maar vooral leiden tot betere, snellere en goedkopere hulp- en dienstverlening.

U kunt nu gratis kennismaken met de Vitaliteitfactor. Klik op de afbeelding voor de gratis Vitaliteit Test.¹

Check Je Vitaliteit BUTTON 002 DEF + oranje lijn
¹ De gratis, verkorte Vitaliteittest geeft slechts een grove indicatie van uw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor, waarbij u een gesprek heeft met een professional, een waardevol advies en een uitgebreide rapportage krijgt.