#Petitie Het roer moet om in Gezondheidszorg? Oplossing? Delen is vermenigvuldigen!

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Voor degene die net terug is van vakantie. Op dinsdag 4 augustus 2014 is de petitie “Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg” gestart. De teller van het aantal handtekeningen staat inmiddels op 1.500, een prima resultaat zeker in deze vakantietijd. Maar het kan nog beter… Twee of drie keer per week schrijf ik een blog dat gedeeld wordt via de sociale media.

Banner Petitie - Teken de petitie en dank voor uw steun - Orange Monday logoDirect tekenen? Klik op de afbeelding om naar de petitie te gaan!

‘Gedeeld.’ Dat is een mooi woord vind ik en daar gaat dit blog dan ook over. Delen is wat mij betreft het toverwoord van de 21ste eeuw. We ‘delen’ zo’n beetje alles op de sociale media. Van nieuwsberichtgeving van over de hele wereld tot persoonlijke berichtgeving over ons eigen zijn en welzijn. Waar gaan we heen op vakantie, hoe gaat het met onze kinderen, op ons werk  enzovoort.

Samenwerken is delen
Delen is ook een vorm van samenwerken. Het gaat hier vooral om het delen van drie belangrijke zaken: informatie, kennis  en ervaring. Juist bij een petitie die gaat over het feit dat het roer om zou moeten in de gezondheidszorg is dat van groot belang. Dit blog geeft u de informatie waar wij over praten, waardoor de keuze om wel of niet te tekenen makkelijker wordt. Dit blog vraagt ook om communicatie. Al meer dan 100 mensen hebben een opmerking achtergelaten op  de petitiesite. Voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Voor de mensen die een opmerking hebben geplaatst; ALLES wordt gelezen en waar nodig in blogs verwerkt. Dank voor uw input!

Wat betekent voor ons Gezondheidszorg?
Gezondheidszorg is wat CBS aangeeft dat gezondheidszorg is. Voor de duidelijkheid een overzicht:

 • Algemene Gezondheidszorg (ziekenhuizen en huisartsen bijvoorbeeld)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (volwassenen, kinderen en ouderen)
 • Gehandicaptenzorg
 • Thuiszorg
 • Jeugdhulp (voorheen Jeugdzorg met koppeling Onderwijs)
 • Maatschappelijk Werk (koppeling Jeugdzorg en Gezondheidszorg)

Gezondheidszorg betekent ook reguliere, complementaire en innovatie gezondheidszorg dat in alle bovengenoemde bedrijfstakken wordt toegepast. Ook hier geldt dat samenwerken = delen van informatie, kennis en ervaring. Hoe het NIET moet, bewijst de Transitie Jeugdzorg, waar aan de ene kant mensen met kennis en ervaring worden  ontslagen (Jeugdzorg) en aan de andere kant duizenden mensen moeten worden opgeleid om hun werk voor Jeugdhulp bij de gemeente te kunnen uitoefenen. Water naar de zee dragen?

Banner Petitie - Gezondheidszorg verdeling - Orange Monday

Samenwerken is informatie delen
Informatie is de eerste stap in de drietrapsraket. Informatie delen gebeurt steeds meer in Nederland, gelukkig maar. Echter, wat delen wij wel en wat delen wij niet, dat is de vraag. Het internet is uitgevonden door geleerden (van over de hele wereld) die informatie wilden delen en daardoor sneller konden werken. Perfect, toch? Maar als ik dan bij CBS cijfers vindt die nog steeds ‘voorlopig’ zijn, krijg ik pijn in mijn buik. Het is augustus 2014 en de cijfers zijn nog niet definitief! Bizar, ik heb er geen woorden voor. HOE kan je dan in vredesnaam beleid maken als info pas bijna 2 jaar later beschikbaar is voor iedereen. Voor de duidelijkheid, als een BV NIET voor 1 april van het jaar volgend op het boekjaar de cijfers inlevert, kan de BV een boete krijgen. Gelijke monniken?

Informatie delen is belangrijk. Voorwaarden: snel, accuraat , actueel en volledig. Met de huidige mogelijkheden van automatisering echt te gek om over te praten dat dit nog steeds niet gebeurt. Als ik lees dat een deel van de gemeenten in Nederland nog steeds met Windows XP werkt, dan hou ik mijn hart vast. En wat doen de gemeenten? Ze plakken een pleister en sluiten een onderhoudscontract met Windows! Eén van de oplossingen? Investeren in innovatie en techniek (automatisering).

time-to-change-nl-klok-orange-monday-met-lijntje        An ornate clock with the words Time to Share on its face

Samenwerken is kennis delen
Informatie en kennis is twee. Informatie is voor een deel kennis die je deelt.  Een mens is nog steeds de grootste database (t.o.v. een computer). Ik ben 50 jaar oud, als ik al mijn kennis aan het papier zou moeten toevertrouwen dan ben ik wel een paar jaar bezig, denk ik. Binnen organisaties (ook binnen de Gezondheidszorg) is kennis en ervaring van alle belang.  De kennisfactor van alle medewerkers samen maakt mede hoe een organisatie loopt.

Kennis is niet perse innovatie. Dat is meer het openstaan voor nieuwe mogelijkheden, voor het kiezen van een andere weg, maar heeft met kennis te maken. Voorbeeld: werken met Windows XP (12,5 jaar oud) en dan mensen met iPad op pad sturen, staat haaks tegenover elkaar. En juist die tablet (zal geen voorkeur uitspreken) kan in de toekomst heel veel werk makkelijker en beter maken door de ontwikkeling van de juist app. Meer hierover later in vervolg blogs.

Banner Petitie - Delen is vermenigvuldigen - Orange Monday

Samenwerken is ervaring delen
De laatste van de 3, maar zeker niet de minste! Ervaring is een 2e toverwoord, zeker binnen de Gezondheidszorg. Hoe hebben patiënten (of cliënten) iets ervaren?, hoe hebben de behandelaars dat ervaren? Wat kunnen we er van leren? Is dat bij andere organisaties of instellingen hetzelfde? U merkt al, ervaring roept vragen op. Als daar onderzoek aan gekoppeld wordt (door heel Nederland) dan kunnen daar gemene delers uit voortkomen.

Zoals u wellicht weet, ben ik ervaringsdeskundig coach en pas mijn ervaring regelmatig toe in cases. Ik weet dat collega coaches dat ook doen. Maar samenwerken? Schier onmogelijk (nog), ik weet niet eens waar mijn collega’s actief zijn, op een enkele uitzondering na. Dat zijn zaken die ook moeten veranderen. Hoe meer ervaring er gedeeld wordt, hoe beter. De koppeling met  wetenschappelijk onderzoek maakt deze ervaringskennis alleen maar waardevoller.

ava-twitter-of-facebook-petitie-het-roer-moet-om-orange-mondayKlik op de banner en TEKEN vandaag nog!

Samenwerken en delen = vermenigvuldigen!
U weet nu hoe ik over samenwerken en delen denk. Toverwoorden (mede dankzij het internet) die er voor kunnen zorgen dat Nederland mooier wordt, voor iedereen. In Nederland heeft zo’n 98% van de bevolking internet (is in andere landen wel anders). Laten wij daarvan gebruik maken en beginnen met het delen van de link naar de petitie:

Mijn blog delen mag natuurlijk ook. Ik hoop dat u veel gaat delen de komende maanden en dat wij samen de minimaal 40.000 handtekeningen gaan krijgen.

Positieve groet, 

Martin Handtekening Notaris

Martin Jan Melinga                           Vierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekst

Oprichter/voorzitter Orange Monday    

www.orangemonday.nl

Advertisements
Posted in blog, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM, Martin Jan Melinga, minister Schippers (VWS), OM Centers, Orange Monday Foundation, Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg, Time To Change NL, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

PERSBERICHT: Stichting Orange Monday vraagt om onderzoek Tweede Kamer!

Op maandag 4 augustus 2014 heeft stichting Orange Monday een petitie geopend aangaande de zorgen om onze gezondheidszorg. Na jaren geschipper met onze belangen tijd voor actie. Vandaag wordt onderstaand persbericht naar de landelijke pers en de gespecialiseerde media aangaande (geestelijke) gezondheidszorg. Juist nu is samenwerking belangrijk om het resultaat, 40.000 handtekeningen te halen. Deel de link naar de petitie naar iedereen die u kent, het is ook UW gezondheidszorg.

P E R S B E R I C H T
Op maandag 4 augustus 2014 heeft de stichting Orange Monday een petitie geopend onder de naam: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg. Doelstelling van de petitie is een onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer aangaande het beleid van het ministerie van VWS o.l.v. minister Schippers. Onder haar bewind heeft er nagenoeg geen opbouw meer plaatsgevonden binnen de gezondheidszorg. Eerder het tegenovergestelde, er mag zo langzamerhand zelfs sprake zijn van afbraak van ons gezondheidsstelsel, zowel in de geestelijke als in de somatische gezondheidszorg.

Bezuinigingen zijn blijkbaar noodzakelijk, maar waarom op deze manier? Het is schokkend om te zien hoe juist de zwakkeren (ook financieel) blijkbaar de dupe moeten worden van de manier waarop bezuinigd wordt. Het kan anders, maar daar heeft minister Schippers geen ogen voor.

Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg!
De inhoud van de petitie kunt u vinden op de petitiesite: http://www.petities24.com/het_roer_moet_om_in_de_gezondheidszorg.

Het resultaat van het tijdperk van minister Schippers is onder andere:

 • Vanaf 2016 nauwelijks nog vrije artsenkeuze
 • Vanaf 2015 de introductie van een nieuwe verzekering die de verschillen tussen rijk en arm alleen maar groter maakt
 • De transitie van Wmo en Jeugd GGz en Jeugdzorg (jeugdhulp), waarvan nog maar de vraag is of dit allemaal op een correcte en adequate manier georganiseerd kan worden door de gemeenten
 • De privacy van Nederlandse staatsburgers komt in gevaar
 • Nederlanders kiezen voor minder zorg vanwege het te hoge eigen risico
 • Verwachtte ontslagen van meer dan 50.000 mensen in de zorg door bezuinigingen van ruim 2,5 miljard (dit jaar al meer dan 11.000 aangekondigde ontslagen)
 • Fraude bij toezichthouder gezondheidszorg NZA

Banner Orange Monday Teken Petitie Zorg
Klik op de banner en TEKEN de PETITIE – Dank voor uw steun!

Reden genoeg om serieuze Kamervragen te stellen. Aangezien de Tweede Kamer dit zelf nog niet doet, is dit burgerinitiatief noodzakelijk. De doelstelling van deze petitie is dan ook minimaal 40.000 handtekeningen te behalen, waardoor onze voorzitter Martin Jan Melinga de noodzakelijke Kamervragen kan stellen. De eerste dag waren er al bijna 200 handtekeningen binnen en wij verwachten, mede gezien de vele (positieve) reacties, binnen 3 maanden ons gestelde doel te halen.

Waarom ook niet tenslotte, de gezondheidszorg gaat ons allemaal, alle ruim 17 miljoen Nederlanders, aan. Teneinde ons doel te bereiken gaan wij samenwerking aan met zo veel mogelijk organisaties binnen de gezondheidszorg die ons doel ook ondersteunen.
Samen Sterker!

ORANGE MONDAY FOUNDATION Martin Jan Melinga (voorzitter)

Het persbericht is ook in PDF te downloaden zodat u het kunt delen met andere mensen. Een goede en betaalbare Gezondheidszorg; het gaat ons allemaal aan!
Klik op onderstaand plaatje:

PERSBERICHT - Orange Monday
Extra informatie Orange Monday Foundation
De stichting Orange Monday is opgericht in 2012 en zet zich belangeloos in voor de behartiging van de belangen van mensen met psyhische klachten. Een betere en snellere behandeling van clienten is één van de doelstellingen van Orange Monday, net als de creatie van een social vangnet en de acceptatie van psychische klachten.

OM Centers Teneinde deze doelstellingen te realiseren opent Orange Monday in het najaar van 2014 haar 1e Orange Monday Centers, kortweg OMC. OMC is een GGz Plus-instelling. Binnen OMC komen fysieke en mentale klachten van mensen samen in één centrum. OMC gelooft dat de vitaliteit van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk, een grote rol speelt bij de behandeling van mensen met psychische klachten. Door de brede dienstverlening van OMC zijn onze belangen uitgebreid naar de volledige gezondheidszorg, het één kan niet zonder het ander.

Voor stichting Orange Monday voldoende reden om bovengenoemde petitie op te starten en samen met andere oganisaties binnen de (geestelijke) gezondheidszorg onze doelen te bereiken. Het roer moet om in de gezondheidszorg, hoe eerder, hoe beter!

Social Media
Ten behoeve van de petitie zijn er ook diverse accounts geopend op de diverse sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en WordPress onder de namen “Het roer moet om in de Gezondheidszorg” en de naam “Time To Change NL”.

Websites stichting Orange Monday
De stichting heeft vooralsnog 3 websites:

http://www.orangemonday.nl – Orange Monday Foundation

http://www.omcenters.nl/ – Orange Monday Centers (OMC

http://www.timetochange.nl  – Het roer moet om in gezondheidszorg

Orange Monday - Omdat het Nodig is - vierkant - oranje lijn                            OM CENTER - Omdat het nodig is .. oranje lijn dun

BESTUUR
Voorzitter (en persvoorlichting)                                 Secretaris
Martin Jan Melinga                                                       Hester Morsdorf
Tel: 06 – 42 93 13 46                                                     Tel: 06 – 50 84 65 46

martin@orangemonday.nl                                           hester@orangemonday.nl

Posted in Gezondheidszorg, Het roer gaat OM, Martin Jan Melinga, minister Schippers (VWS), OM Centers, Orange Monday Foundation, Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg, Time To Change NL | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Geluk?

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl 


23 juli 2014: Het is de Dag van Nationale Rouw

Het is nu bijna tien voor twaalf en de dag van nationale rouw is bijna teneinde.

Ik kijk nog wat tv en stuit op het televisie programma ‘Dus ik ben….’. In het programma van vanavond gaat Stine Jensen op zoek naar de vraag: ‘Wat is geluk?’. Ik kijk er naar, raak er door geraakt en denk er ook over na.

Nog maar een week geleden stapten gelukkige mensen in een vliegtuig, op weg naar de reis van hun leven, met een andere eindbestemming dan dat zij ooit hadden kunnen bedenken, en ook deze thuiskomst zal niet bedacht zijn.

geluk-vlag en vliegtuig-karin broeders-orange monday

De hele dag hebben honderdduizenden mensen gekeken op de tv  of zelfs langs de snelweg gestaan om respect te tonen voor de eerste veertig slachtoffers die aankwamen op Nederlandse bodem en dus nu eindelijk thuis zijn.

Een moeder van één van de slachtoffers antwoordt in Nieuwsuur op de vraag hoe zij de enorme belangstelling heeft ervaren : “ ik voel mij nu bijna gelukkig”. Ik denk er, alleen huilend op de bank, over na.

Als een mens zoiets ergs is overkomen, als het verliezen van een kind, het meest dierbare dat je in je leven kan hebben, jouw  eigen vlees en bloed uit de lucht geschoten in een oorlog die niet eens de jouwe is, kun je dan als moeder of vader ooit nog wel gelukkig worden?

Er is niets ter wereld dat jouw kind kan vervangen, dat is weg en blijft weg en al leef je voort, toch komt er nooit en te nimmer iets voor terug dat er op lijkt dat dat zelfs maar kan vervangen.

De vraag “Wat is geluk ?” houdt mij nu nog meer bezig.

geluk-klavertje-karin broeders-orange monday

Eerlijk gezegd, is geluk voor mij iets heel kleins. Ik kan volmaakt gelukkig zijn op een regenachtige gure koude dag, de open haard aan, warme chocolade melk en pepernoten met chocolade laagje, mooie muziek op en een prachtig boek onder mijn dekentje op de bank en dat is het voor mij.

Maar ben ik ook niet, zoals zo velen, op zoek naar meer? Op zoek naar het hogere geluk, het geluk van de grote gebaren?

Wil ik, of beter verwacht ik, niet meer van het leven dan alleen dat kleine geluk?

Is de eenzaamheid die er nu is, de gevoelens van afwijzing, die van schuld of die van de destructie niet een bewijs dat ik volstrekt niet gelukkig ben?

En over een maand ga ik naar een herstellingsoord en wat verwacht ik daar dan van?

Verwacht ik dat ik er gelukkig uit kom? Is mijn probleem dan alleen dat ik niet gelukkig ben? Of is het juist iets heel anders? Bestaat  geluk wel? Zijn we inderdaad niet naarstig op zoek naar iets wat niet bestaat?

Ik leun even achterover in de donkere kamer, alleen verlicht door een waxinelichtje naast een witte roos, luister naar de muziek ‘I will carry you’ van Michael W. Smith en denk er over na, drink een glas rosé en laat de dag nogmaals als in slow motion passeren.

geluk-Michael W Smith-karin broeders-orange mondayklik op de foto voor “I Wil Carry You” 

Er was zoveel verdriet, de enorme bijna dierlijke schreeuw van een, voor ons buitenbeeld gelaten nabestaande, bij de eerste kist die het vliegtuig wordt uitgedragen, de tranen van de koningin, de mensen langs de route met bloemen, een chauffeur die je met een zakdoek zijn tranen ziet wissen terwijl hij meerijdt in de oneindig lijkende stoet van  veertig lijkauto’s.

Is geluk dan niet relatief? Of is geluk dat ineens de deurbel gaat en er twee waanzinnig lieve mensen uit mijn kerk voor mijn deur staan met in de hand een bakje eten voor morgen en vragen: “Ga je mee een ijsje eten? Want het is zo rot dat jij maar alleen zit met al dat verdriet”. En we vreselijk gelachen hebben op het terras, eigenlijk om niks,  met een lekker ijsje, gewoon omdat het fijn was om zo even met zijn drieën daar te zijn en te delen.

Is dat niet het ware geluk? Dat er mensen zijn die bijna zonder woorden aanvoelen wat de ander nodig heeft? Die in staat zijn over hun eigen muurtjes heen te kijken en te zien dat er velen zijn die het moeilijk hebben?

Nog maar een maand en dan gaat het gebeuren, dan moet de deksel van de put van pijn en verderf die diep in mij zit en komt er wellicht ook de heling en genezing waarnaar ik op zoek ben. Zodat er een vorm van soort permanent stabiel geluk voor terugkomt. Ik kijk er naar uit en zie er tegen op. Maar de kleine knipoogjes die ik deze week allemaal ondervind, van mensen waarvan ik het niet had verwacht, geven al een geluksgevoel waaruit ik de hoop put, dat het aan het eind van het donkere dal, waarin ik nu nog alleen, maar in een soort van over overleef-stand zit, er verbeterd zal uitkomen.

geluk-dal-karin broeders-orange monday

Gaat het pijn doen? Ja! Zeker! Maar als ik naar minister Timmermans kijk die zo hartverscheurend mooi een nabestaande steunt en troost, weet ik ook dat alles relatief is. Mooi de collectieve rouw, verbondenheid en samenhorigheid. Ik hou de hoop dat wij als mensen elkaar dit kunnen blijven geven in kleine dingen als een knipoog, een mandje met boodschappen, ijsje op een terras en zo een klein beetje geluk geven.

Ik kijk naar de laatste beelden op het journaal en denk dan “Zou het voor Nederland niet een mooi groot geluk zijn als de wet -en regelgeving op het gebied van geestelijke gezondheidszorg zal veranderen?”

Laat mensen die in nood zitten met geestelijke pijnen, met gebroken zielen niet zo lang wachten op therapie. De politiek heeft op een grootse prachtige wijze laten zien dat men in staat is het volk te verbroederen. Verbroeder dan ook met de ziel-gekneusde zodat ik, of beter gezegd wij, kunnen helen en genezen en dan  weer in staat zullen zijn zelf op zoek te gaan naar het ware geluk.

Nog vier weken wachten ………….

potretfotot Karin BroedersKarin Broeders                                               Vierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekst
kaatjekletskous.wordpress.com                 

Ambassadeur Orange Monday
www.orangemonday.nl

 

 

Posted in ambassadeur, blog, Dag van Nationale Rouw, Ervaringsdeskundige, Ervaringsverhaal, Gastblogs, Karin Broeders, Orange Monday Foundation, Posttraumatische Stressstoornis, Psychische klachten, PTSS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

De slopende werking van stress

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Onderstaand het eerste blog van onze gast-blogger Ronald Nico:

Dat stress niet goed is weet iedereen. Dat stress je van binnenuit fysiek en mentaal volledig sloopt, weten alleen mensen die een burn-out hebben gehad.

Iets kleins
Het begint met iets kleins. Je hebt elke dag hoofdpijn en voelt tintelingen in je armen en benen. Het kan van alles zijn. Langzamerhand krijg je wat meer klachten. Ze zijn niet te duiden. Je probeert het te relateren aan een eventuele fysieke oorzaak. ‘Zou ik teveel sporten?[1] Misschien moet ik mijn houding wat aanpassen of gezonder gaan eten’. De klachten worden steeds erger en je besluit naar de huisarts te gaan. De huisarts kan niets vinden en stuurt je weer naar huis met de boodschap om nog even af te wachten.

De slopende werking van stress-hoofdpijn-orange monday

Heb ik een ernstige ziekte?
Na een paar maanden sta je weer bij de huisarts. Deze keer stuurt hij je door naar een specialist in het ziekenhuis. Diverse tests worden uitgevoerd en er mankeert fysiek helemaal niets aan je. Onzeker keer je weer naar huis. In je achterhoofd zit de mogelijkheid van een ernstige ziekte die de doktoren misschien over het hoofd hebben gezien. Inmiddels heb je er meer klachten bij gekregen. Je hebt hartkloppingen, slaapt slecht en staat vaak op met een misselijk gevoel.

Vakantie
Een tijdje later heb je vakantie. Lekker even twee weekjes de zon in. De dag van aankomst voel je de zon op je gezicht. Wel vervelend dat je je een beetje grieperig voelt. Na één of twee dagen rustig aan doen, kan je gelukkig verder wel van je vakantie genieten. Bij terugkomst merk je op dat bijna alle klachten die je had weg zijn. Sterker nog; je kan de hele wereld weer aan!

De slopende werking van stress-de wereld weer aan-orange monday

Helaas is dit gevoel van korte duur, na een paar dagen werken, keren alle klachten weer terug.[2] De maanden die daarop volgen worden de klachten steeds erger. Je begint je serieuze zorgen te maken. De huisarts stuurt je nog een keer door naar het ziekenhuis en wederom vinden de specialisten geen oorzaak.

Altijd druk
Op je werk gaat alles zijn gangetje. Altijd druk, maar ja dat hoort erbij, toch? Ineens voel je je duizelig. Je kan niet meer helder nadenken. ‘Wat was ik ook alweer aan het doen?’ Je voelt dat je emotioneel wordt. Je raakt in paniek. ‘Wat is er met me aan de hand?. Het zal wel vermoeidheid zijn.’ Een collega brengt je naar huis met het advies een paar dagen uit te rusten.

De slopende werking van stress-altijd druk-orange monday

Lange, zware weg
Thuis komen de muren op je af. Je kan geen televisie meer verdragen. Je durft het huis niet meer uit. Je kunt amper nog op je benen staan. Wat is er toch aan de hand? Toch maar weer naar de huisarts. De huisarts heeft dit keer een duidelijk diagnose. Je hebt een burn-out. Je zult met jezelf aan de slag moeten. De weg kan lang en zwaar zijn, maar je weet dat het leidt naar genezing.[3]

1 http://stressplein.eu/stress-beheersen-door-te-sporten/
2 http://stressplein.eu/stress-symptomen/
http://stressplein.eu/van-stress-naar-burnout/                        

 

Ronald Nico logo stressplein.euVierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekst


Ronald Nico
http://stressplein.eu  
                                      

Ambassadeur Orange Monday
http://www.orangemonday.nl 

Orange Monday steunen? Klik op de button   Button Code Oranje - rond

Posted in ambassadeur, blog, burn-out, Depressie, Ervaringsdeskundige, Ervaringsverhaal, Gastblogs, Geef een gift!, OM Centers, Orange Monday Foundation, Psychische klachten, Ronald Nico, stress, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Niet normaal volgens de ‘normale’ verdeling

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Onderstaand het eerste blog van onze gast-blogger Bianca van Beugen:

Mijn psychiater heeft mij erg geholpen om mijn zelfstigma te verminderen. Hij zegt dat ik niet gek ben. Ik zei dat die uitspraak me niet zou helpen om dat ook aan anderen duidelijk te maken: “mijn psychiater zegt dat ik niet gek ben”. “En bovendien”, zei ik, “het is toch ook wel duidelijk dat ik niet normaal ben!” “Weet je wat “normaal” is?” zei mijn psychiater toen en zei er ook bij dat het iets flauws of voorspelbaars zou zijn.

Niet normaal volgens de normale verdeling-psychiater-orange monday

Hij tekende heel mooi uit de losse hand de “normale verdeling”. “Alles wat binnen 2 standaarddeviaties[1] van het midden zit, is normaal!” zei hij.

Niet normaal dus!
“Je kunt dit doen voor iedere eigenschap, voor lengte bijvoorbeeld. Of voor hoe snel iemand zenuwachtig wordt. Dan zou ik zeggen, dat je ongeveer hier zit!” (Zie het rode kruisje in het grafiekje) “Niet normaal dus!”

Niet normaal volgens de normale verdeling-grafiek-orange monday                                                           Zenuwachtigheid ->

En net als bij iemand die heel erg lang is, kan dat lastig zijn in de maatschappij waar alles zo ongeveer op het gemiddelde ingericht is. Vandaar dat het wat moeilijker is voor jou! Maar ik zou niet zeggen dat je daarom ook gek bent. Er is eigenlijk helemaal niets mis met je, behalve dat je bent gaan geloven dat er iets mis met je is, omdat je zo zenuwachtig bent en daarom mensen uit de weg gaat.”

Diagnose zonder DSM
Nu is dit natuurlijk een erg eenvoudige voorstelling van zaken. Mijn psychiater heeft het ook wel gehad over mijn temperament met daarin extreme en tegenstrijdige eigenschappen (“harm avoidance”[2] en “novelty seeking”[3], voor wie het weten wil) wat “niet makkelijk” is, en trouwens ook gemakkelijk in verband te brengen met de zenuwachtigheid. En het “hele verhaal”, zoals bekend bij hem en mijn psycholoog is natuurlijk veel complexer. Maar bovenstaande is de “echte diagnose” die mijn psychiater mij geeft als hij even geen rekening hoeft te houden met DSM en DBC. 

Niet normaal volgens de normale verdeling-novelty seeking-orange monday

Niet ziek, maar leren omgaan met…
Ik vrees ervoor dat veel mensen nu zullen vinden dat mijn psychiater mijn ziekte bagatelliseert. Zelf heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, maar ondanks dat ik een enorme lijdensdruk heb ondervonden van mijn problemen, denk ik dat hij in principe gelijk heeft. Ik heb wel een persoonlijkheidsstoornis, alleen niet omdat de eigenschappen in mijn persoonlijkheid op zich ziekelijk zijn, maar wel wat lastiger en ik nog niet heb geleerd om er goed mee om te gaan. Dat is in mijn ogen niet alleen een prettigere, maar ook een meer juiste beschrijving dan het een ziekte noemen.

Is alles wat “niet normaal” is een ziekte?
Weet wat je doet als je zenuwachtigheid of een combinatie van veel “harm avoidance” en “novelty seeking” zondermeer voor ziekte uitmaakt? Is alles wat “niet normaal” is een ziekte? Alleen omdat het de neiging heeft om problemen te veroorzaken? Dat kunnen we toch niet echt willen? En wat is er dan nog meer allemaal een ziekte? Is er niet al veel te veel een ziekte in de psychiatrie hierdoor?

Het is pas echt een ziekte als er ook lijdensdruk is; maar soms is er ook veel extra lijdensdruk omdat er gezegd wordt dat iets een ziekte is!

[1] Standaarddeviatie is, eenvoudig gezegd, de standaardafwijking van het gemiddelde.
[2] “Harm avoidance” is het vermijden van geestelijke en lichamelijke pijn; angstgevoeligheid.
[3] “Novelty seeking” is de behoefte aan spanning. De zucht naar avontuur en nieuwe ervaringen.
 

Bianca van Beugen

Bianca van Beugen

Klik hier voor meer blogs van BiancaVierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekst

Ambassadeur Orange Monday

www.orangemonday.nl

Meedoen aan Code Oranje? Klik op de button Button Code Oranje - rond

Posted in Bianca van Beugen, blog, Code Oranje, DSM Diagnose, Ervaringsdeskundige, Ervaringsverhaal, Facebook, Fonds Psychische Gezondheid, Gastblogs, Geef een gift!, Mijn verhaal ...., OM Centers, Orange Monday Foundation, Persoonlijkheidsstoornis, Psychische klachten, Stigma? No Way!!, Time To Change NL, Uncategorized, zelfstigma | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Noodklok luidt voor GGz – Orange Monday roept Code Oranje uit!

Vorige week vrijdag (13/6) introduceerde de Orange Monday Foundation actie “Code Oranje” op de sociale media. Ook GGz Plus Nederland heeft een bericht gewijd aan deze ludieke actie.

Vandaag (19/6) werd bekend dat de supermarkten nu al meer dan 21 miljoen meer omzet hebben door het WK. Onze #CodeOranje actie lijkt averechts te werken 🙂 Steun toch stichting Orange Monday die belangeloos actief is voor mensen met psychische klachten. Dank!

Blog Noodklok – 18 juni 2014 – Als je als objectieve lezer de nieuwsberichten leest, kan er maar één conclusie zijn; het is echt code oranje (stormachtig weer) voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Het ludieke karakter van de actie is dat het nu wordt gecombineerd met een, tot nu toe, succesvol WK voor Oranje. Evengoed is de actie heel serieus.

Blog Noodklok - Code Oranje voor GGz - Steun Orange Monday

Wat is er allemaal gebeurd?
Geen vrije artsenkeuze meer in 2016, de transitie van de jeugdwet en de Wmo (met veel vertraging en dito gevolgen), ZZP’ers die hun werk verliezen door het niet krijgen van een VAR-verklaring, bestuursleden van de NZa die moeten aftreden (en toch aanblijven), een nieuwe zorgverzekering die er niet beter op wordt, zomaar een greep uit wat er dit jaar al allemaal is gebeurd in de GGz. Zwaar weer, ofwel; code oranje.

Maar het is nog niet rood!
Orange Monday Foundation zet zich belangeloos in voor een beter klimaat voor mensen met psychische klachten, zowel maatschappelijk als qua behandeling. “Het kan anders, het kan beter! Omdat het nodig is …” de slogan van Orange Monday.

Hoezo noodklok?
Niet alleen de noodklok vanwege wat er al gebeurd is, maar ook wat er nog te gebeuren staat. En vooral, hoe gaan wij er mee om? Het lijkt er op dat de cliënt van zowel de GGz als de Jeugd GGz de dupe dreigen te worden van alle maatregelen die doorgevoerd gaan worden.

Volwassenen GGz
Als ik lees wat ons te wachten staat dan zie ik vooral een asocialere zorg in plaats van sociale. De zorgplicht van de overheid wordt met rasse schreden teruggedrongen.  De cliënt moet steeds meer zijn eigen broek ophouden. De zorgverzekering gaat ook anders worden (hoe weet nog niemand, behalve mevrouw Schippers) en GGz lijkt ten onder te gaan aan steeds meer regels en protocollen. Hoe zie je door de bomen het bos nog is de vraag. Daarvoor is Orange Monday. Regelmatig roepen mensen de hulp van Orange Monday in, omdat ze het niet eens zijn met de werkwijze van een instelling of organisatie.

Blog Noodklok - Code Oranje - Steun Orange Monday

Kinder- en jeugd GGz
Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijke wat er vanaf 1 januari 2015 gaat gebeuren met de Jeugd GGz (dat uit het verzekeringspakket gaat). De gemeente gaat bepalen wat er gebeurt en hoe de invulling is. Ruim 40% van de gemeenten is er nog niet klaar voor en van de 60% die denkt dat ze er klaar voor is, moet nog blijken of dat zo is. Nu al vallen veel kinderen buiten de boot qua begeleiding, tel daar ook nog de nieuwe wet passend onderwijs (gaat deze zomer in) bij op en de resultaten zijn zichtbaar, kinderen worden afgewezen op scholen vanwege hun psychische klachten. Orange Monday (Kids) is er ook voor deze groep!

(Op 19 juni 2014 Ronde Tafel gesprek in de Tweede kamer – Onze steun hebben de mensen die daar hun verhaal gaan houden over de misstanden in het onderwijs voor mensen met psychische klachten – ook wel ‘thuiszitters’ genoemd, een groeiend aantal)

Daarom een nieuw initiatief in GGz
In deze zware tijden voor de GGz komt Orange Monday met een mooi initiatief:

OMC - Omdat het nodig isEen GGz Plus-instelling die louter en alleen door zelfstandige zorgprofessionals wordt gedragen. Een privaat initiatief voor een betere zorg. De combinatie van behandeling van geestelijke en lichamelijke klachten in één OM Center. Onderstaand een afbeelding van een OM Centersgebouw voor de toekomst, licht, transparant en met een oranje glans!

Blog Noodklok - OM Centers gebouw van de toekomst - Steun Orange Monday                                       klik op afbeelding voor website OM Centers

De opzet spreekt veel mensen aan en wordt in de markt gezet door middel van een partnership dat “facilitating franchise” wordt genoemd. Iedere behandelaar die deelneemt in het centrum kan via een cafetariamenu meedoen onder één merknaam: OM Centers. Uitgaan van de vitaliteit van de cliënt, zo veel mogelijk eigen regie, geen wachttijden en een snelle resultaatgerichte behandeling. Ook voor de leden van GGz Plus Nederland een mooie formule.

Code Oranje – geef een eenmalige gift
Orange Monday Foundation is een private stichting zonder subsidie uit de branche of vanuit de overheid. Zij is dus afhankelijk van giften, donaties en sponsors. Door de inzet van vrijwilligers kan Orange Monday  op verschillende vlakken bijstand verlenen aan mensen met psychische klachten. Met uw gift kan Orange Monday nog meer mensen met raad en daad bijstaan.

Blog Verkeerde Diagnose - eenmalige gift - Orange Monday                                                   klik op de button voor uw gift

De gedachte achter Code Oranje
Het idee is dat ‘iedereen’ iets laat staan tijdens de wedstrijden van Oranje. Tijdens wedstrijden van Oranje wordt behoorlijk gegeten en gedronken. Als we dat voor één keer ietsjes minder doen, kan dat uitgespaarde bedrag, als gift, over worden gemaakt naar de rekening van Stichting Orange Monday.

Blog Noodklok - Steun Orange Monday Code Oranje No worries mateGeen zorgen bij het Nederlands Elftal, tenminste zo lijkt het … (Via Marketing Tribune)
 

Vandaag speelt het Nederlands Elftal tegen Australië
Wat kunt u dan doen? Meedoen aan de actie “Code Oranje” tijdens dit WK! De Orange Monday Foundation kan giften en donateurs goed gebruiken. Ook na het WK is je gift/donatie natuurlijk van harte welkom.

Button Code Oranje - rond

Iedereen kan te maken krijgen met psychische klachten, dus u ook! Klik daarom op bovenstaande button.

Klik hier voor meer informatie over de actieCode Oranje”, of hier voor informatie over OM Centers.

Positieve groet, 

Vierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekst Martin Handtekening NotarisMartin Jan Melinga,

Oprichter/voorzitter Orange Monday Foundation

www.orangemonday.nl 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stippen of juist Sterren? Wie is hier nou gek?

Ik ben al geruime tijd bij een psycholoog onder behandeling voor de diagnose PTSS.

Het was al een heel traject in mijn hoofd voordat ik zover was dat ik voor mijzelf erkende ‘ik heb een probleem dat ik niet meer zelf kan oplossen’.

Na verloop van tijd bemerkte ik dat ik niet veel verder kwam.

En ineens was daar die bom; opname in een instelling!

Stippen of sterren-wereld ontploft-orange monday

De samenleving, en dus ook een aantal mensen in mijn omgeving, is er dan als de kippen bij om mij te stigmatiseren want ‘hoe sneu ben je wel niet als je je eigen broek niet meer kan ophouden?’.

Ik heb er een hele strijd mee gehad
En eigenlijk is het raar dat je daar überhaupt over nadenkt?!

Want als je been is gebroken, denk je toch ook niet na dat als je je laat behandelen dat later tegen je gebruikt kan worden? Dat doet ook niemand, want tijdens sollicitatiegesprekken komt dat niet eens aan de orde, maar wel als je hoofd breekt, daar mag dan ineens iedereen wat van vinden! 

Lastig uit te leggen wat er met je aan de hand is als je hoofd breekt
Want hoe leg je uit als je telefonisch medicijnen hebt besteld (hoe handig is dat), als je ze dan gaat ophalen en juist de pijnstillers die je heel hard nodig hebt er niet bijzitten en dan iets knapt in je hoofd?

Stippen of sterren-geen medicijn-orange mondayDat je dan niet kan bevatten dat je ze opnieuw moet bestellen, terwijl je niks meer hebt en dus 24 uur met pijn moet lopen, omdat een stagiaire een fout heeft gemaakt? Dat je compleet flipt als ze dan aangeeft “dan neem je toch een paracetamol?”. Ik krijg een zware pijnstiller in een heel hoge dosering en dan denkt die mevrouw dat een paracetamolletje nog wel zal helpen?!

Wie is hier nou gek?, denk ik dan…..
Normaal zou ik het waarschijnlijk wel begrijpen maar nu even niet! Ik wil niet weer naar huis moeten, bellen, en pas de volgende dag de pillen krijgen, ik wil ze nu! Het in en uit de auto (fietsen kan ik al lang niet meer) is al een heel gedoe. Ik zou dan wel, zoals ik vroeger wel eens in een reclame gezien heb, op de grond willen gaan liggen en heel hard trappelen en roepen NEE NEE NEE ik wil ze NU!

Stippen of sterren-wanhoop-orange monday

Maar dat doe je niet, mede ook doordat als ik eenmaal op die grond lig, ik waarschijnlijk helemaal niet meer kan opstaan. Nee, ik probeer met een prop van onmacht in mijn keel die ander te overtuigen. Uiteindelijk, na veel gedoe, kreeg ik dan toch de medicijnen.

En ik snap ook wel dat je zware pijnstillers niet zomaar mee geeft, maar toch… Ik loop er tegen aan en kan er niet meer mee dealen.

Pastoraal Centrum
Dus de knoop door gehakt en een intake aangevraagd in Hezenberg Pastoraal Centrum te Hattem.

Het duurde een maand voor ik voor de intake aan de beurt was en, samen met een hele goede vriendin die ik blind vertrouw, ben ik er heen gegaan.

En ik moet zeggen, wat een rust straalt dat terrein alleen al uit.  De enorme vriendelijkheid waarmee ik werd ontvangen, verraste mij ook.

Stippen of sterren-Hezenberg-orange monday

Duidelijk is in kaart gebracht wat mijn probleem of problemen zijn en mijn vriendin werd ook op prettige wijze bij het gesprek betrokken. Zij verduidelijkte wat ik zelf niet goed onder woorden kon brengen.

Afgelopen vrijdag werd ik gebeld dat de opname-aanvraag is goedgekeurd. Binnen de GGZ is het helaas zo dat de zorgverzekeraars het voor het zeggen hebben, dus moet ik dertien weken wachten voor ik aan de beurt ben, dus ga ik per 25 augustus voor zeven weken intern in therapie.

Nu ben ik dus echt gek?
En die mededeling is toch heftig, het is ineens wel allemaal heel echt nu.

Nu ben ik dus echt gek? Of ben ik juist iemand die heel goed begrijpt dat je soms zo vast kan lopen en is het eigenlijk heel stoer dat ik mijn problemen te lijf ga en op zoek ga naar heling?

Stippen of sterren-heling-orange monday

Is dit niet veel eerlijker? Als de buitenwereld de schijn ophoudt dat ik het allemaal zo mooi onder controle heb, maar ondertussen kapot ga, alleen omdat ik dat stigma niet wil?

En dat stigma? Is het wel zo’n stigma? Maken wij mensen er niet een heel ding van en is stigma eigenlijk niet een heel verkeerd woord? Moeten we juist de mensen die erkennen het niet alleen meer te kunnen en de moed hebben hulp te vragen niet juist toejuichen en bejubelen?

Ok, ik realiseer mij dat mensen mij nu anders kunnen gaan zien.  Als ‘zielenpiet’ en ‘kneus’ en als ze mij ooit in de toekomst googlelen en dan mijn blogs tegenkomen, denken : “he die is gek geweest, die willen we niet op de werkvloer, te veel risico” of iemand die dezelfde informatie vindt en denkt: “zo die is stoer en moedig dat ze hulp heeft gezocht en vanuit het diepe dal van PTSS er uit is geklommen, zo’n doorzetter kunnen wij hier heel goed gebruiken”.

Stippen of sterren-gek is risico-orange monday

Max Lucado
Max Lucado, een christelijke schrijver, heeft een boekje geschreven dat ’Sterren en Stippen’ heet. Wat mij opvalt is, dat vooral mensen die hun eigen problematieken niet onder ogen durven zien de stippen plakken, de veroordelingen dat je niet goed genoeg bent, dat je niet deugt, dat je niet meer past in de maatschappij als je de route van een hulptraject neemt, terwijl juist de rest van de wereld de sterren plakt. Wie is er nou eerlijk? Naar mij, maar vooral naar zichzelf?

Ik geef mijzelf een ster, want mijn naam is Karin Broeders en ik kan het niet meer alleen en ik erken het ook, en daarom heb ik hulp gezocht!

Stippen of sterren-help-orange monday

Ik vind het spannend, kijk er naar uit en zie er tegen op. De muurtjes van verdediging tegen nog meer pijn en binnengehouden pijn zullen daar omgetrokken gaan worden en dat zal een pijnlijk proces worden, maar ik kom er beter vandaan, daarvan ben ik overtuigd. Als Fenix uit de as verrees zo zal er ook een nieuwe Karin verrijzen, een Karin die God bedoeld had toen hij mij schiep.

En ik ga niet alleen, door mijn geloof in Jezus, weet ik dat Hij met mij mee gaat en helpt dragen waar ik even moe ben.

Ik doe een oproep om de stippen van stigmatisering nou eens weg te gooien en toe te juichen als iemand simpel zegt ‘ik kan het niet meer alleen’.

Karin Broeders-portret-WP-Orange Monday

Karin Broeders

www.kaatjekletskous.wordpress.com Vierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekst

Ambassadeur Orange Monday

www.orangemonday.nl

 

 

Posted in Code Oranje, DSM Diagnose, Ervaringsdeskundige, Gastblogs, Karin Broeders, OM Centers, PTSS | Tagged , , , , , , , | 10 Comments