#Petitie Het roer moet om in Gezondheidszorg? Oplossing? Delen is vermenigvuldigen!

Volgende keer hier jouw blog? Mail naar: info@orangemonday.nl


Voor degene die net terug is van vakantie. Op dinsdag 4 augustus 2014 is de petitie “Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg” gestart. De teller van het aantal handtekeningen staat inmiddels op 1.500, een prima resultaat zeker in deze vakantietijd. Maar het kan nog beter… Twee of drie keer per week schrijf ik een blog dat gedeeld wordt via de sociale media.

Banner Petitie - Teken de petitie en dank voor uw steun - Orange Monday logoDirect tekenen? Klik op de afbeelding om naar de petitie te gaan!

‘Gedeeld.’ Dat is een mooi woord vind ik en daar gaat dit blog dan ook over. Delen is wat mij betreft het toverwoord van de 21ste eeuw. We ‘delen’ zo’n beetje alles op de sociale media. Van nieuwsberichtgeving van over de hele wereld tot persoonlijke berichtgeving over ons eigen zijn en welzijn. Waar gaan we heen op vakantie, hoe gaat het met onze kinderen, op ons werk  enzovoort.

Samenwerken is delen
Delen is ook een vorm van samenwerken. Het gaat hier vooral om het delen van drie belangrijke zaken: informatie, kennis  en ervaring. Juist bij een petitie die gaat over het feit dat het roer om zou moeten in de gezondheidszorg is dat van groot belang. Dit blog geeft u de informatie waar wij over praten, waardoor de keuze om wel of niet te tekenen makkelijker wordt. Dit blog vraagt ook om communicatie. Al meer dan 100 mensen hebben een opmerking achtergelaten op  de petitiesite. Voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Voor de mensen die een opmerking hebben geplaatst; ALLES wordt gelezen en waar nodig in blogs verwerkt. Dank voor uw input!

Wat betekent voor ons Gezondheidszorg?
Gezondheidszorg is wat CBS aangeeft dat gezondheidszorg is. Voor de duidelijkheid een overzicht:

  • Algemene Gezondheidszorg (ziekenhuizen en huisartsen bijvoorbeeld)
  • Geestelijke Gezondheidszorg (volwassenen, kinderen en ouderen)
  • Gehandicaptenzorg
  • Thuiszorg
  • Jeugdhulp (voorheen Jeugdzorg met koppeling Onderwijs)
  • Maatschappelijk Werk (koppeling Jeugdzorg en Gezondheidszorg)

Gezondheidszorg betekent ook reguliere, complementaire en innovatie gezondheidszorg dat in alle bovengenoemde bedrijfstakken wordt toegepast. Ook hier geldt dat samenwerken = delen van informatie, kennis en ervaring. Hoe het NIET moet, bewijst de Transitie Jeugdzorg, waar aan de ene kant mensen met kennis en ervaring worden  ontslagen (Jeugdzorg) en aan de andere kant duizenden mensen moeten worden opgeleid om hun werk voor Jeugdhulp bij de gemeente te kunnen uitoefenen. Water naar de zee dragen?

Banner Petitie - Gezondheidszorg verdeling - Orange Monday

Samenwerken is informatie delen
Informatie is de eerste stap in de drietrapsraket. Informatie delen gebeurt steeds meer in Nederland, gelukkig maar. Echter, wat delen wij wel en wat delen wij niet, dat is de vraag. Het internet is uitgevonden door geleerden (van over de hele wereld) die informatie wilden delen en daardoor sneller konden werken. Perfect, toch? Maar als ik dan bij CBS cijfers vindt die nog steeds ‘voorlopig’ zijn, krijg ik pijn in mijn buik. Het is augustus 2014 en de cijfers zijn nog niet definitief! Bizar, ik heb er geen woorden voor. HOE kan je dan in vredesnaam beleid maken als info pas bijna 2 jaar later beschikbaar is voor iedereen. Voor de duidelijkheid, als een BV NIET voor 1 april van het jaar volgend op het boekjaar de cijfers inlevert, kan de BV een boete krijgen. Gelijke monniken?

Informatie delen is belangrijk. Voorwaarden: snel, accuraat , actueel en volledig. Met de huidige mogelijkheden van automatisering echt te gek om over te praten dat dit nog steeds niet gebeurt. Als ik lees dat een deel van de gemeenten in Nederland nog steeds met Windows XP werkt, dan hou ik mijn hart vast. En wat doen de gemeenten? Ze plakken een pleister en sluiten een onderhoudscontract met Windows! Eén van de oplossingen? Investeren in innovatie en techniek (automatisering).

time-to-change-nl-klok-orange-monday-met-lijntje        An ornate clock with the words Time to Share on its face

Samenwerken is kennis delen
Informatie en kennis is twee. Informatie is voor een deel kennis die je deelt.  Een mens is nog steeds de grootste database (t.o.v. een computer). Ik ben 50 jaar oud, als ik al mijn kennis aan het papier zou moeten toevertrouwen dan ben ik wel een paar jaar bezig, denk ik. Binnen organisaties (ook binnen de Gezondheidszorg) is kennis en ervaring van alle belang.  De kennisfactor van alle medewerkers samen maakt mede hoe een organisatie loopt.

Kennis is niet perse innovatie. Dat is meer het openstaan voor nieuwe mogelijkheden, voor het kiezen van een andere weg, maar heeft met kennis te maken. Voorbeeld: werken met Windows XP (12,5 jaar oud) en dan mensen met iPad op pad sturen, staat haaks tegenover elkaar. En juist die tablet (zal geen voorkeur uitspreken) kan in de toekomst heel veel werk makkelijker en beter maken door de ontwikkeling van de juist app. Meer hierover later in vervolg blogs.

Banner Petitie - Delen is vermenigvuldigen - Orange Monday

Samenwerken is ervaring delen
De laatste van de 3, maar zeker niet de minste! Ervaring is een 2e toverwoord, zeker binnen de Gezondheidszorg. Hoe hebben patiënten (of cliënten) iets ervaren?, hoe hebben de behandelaars dat ervaren? Wat kunnen we er van leren? Is dat bij andere organisaties of instellingen hetzelfde? U merkt al, ervaring roept vragen op. Als daar onderzoek aan gekoppeld wordt (door heel Nederland) dan kunnen daar gemene delers uit voortkomen.

Zoals u wellicht weet, ben ik ervaringsdeskundig coach en pas mijn ervaring regelmatig toe in cases. Ik weet dat collega coaches dat ook doen. Maar samenwerken? Schier onmogelijk (nog), ik weet niet eens waar mijn collega’s actief zijn, op een enkele uitzondering na. Dat zijn zaken die ook moeten veranderen. Hoe meer ervaring er gedeeld wordt, hoe beter. De koppeling met  wetenschappelijk onderzoek maakt deze ervaringskennis alleen maar waardevoller.

ava-twitter-of-facebook-petitie-het-roer-moet-om-orange-mondayKlik op de banner en TEKEN vandaag nog!

Samenwerken en delen = vermenigvuldigen!
U weet nu hoe ik over samenwerken en delen denk. Toverwoorden (mede dankzij het internet) die er voor kunnen zorgen dat Nederland mooier wordt, voor iedereen. In Nederland heeft zo’n 98% van de bevolking internet (is in andere landen wel anders). Laten wij daarvan gebruik maken en beginnen met het delen van de link naar de petitie:

Mijn blog delen mag natuurlijk ook. Ik hoop dat u veel gaat delen de komende maanden en dat wij samen de minimaal 40.000 handtekeningen gaan krijgen.

Positieve groet, 

Martin Handtekening Notaris

Martin Jan Melinga                           Vierkant-Logo-Orange-Monday-met-tekst

Oprichter/voorzitter Orange Monday    

www.orangemonday.nl

This entry was posted in blog, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM, Martin Jan Melinga, minister Schippers (VWS), OM Centers, Orange Monday Foundation, Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg, Time To Change NL, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s