Blijft GGZ ‘de kop in het zand steken’ … Op naar de Nieuwe GGZ & de Vitaliteitfactor

Dat psychische klachten te maken hebben met hoe je leeft, wat je levenssituatie is en hoe je daar mee om gaat is duidelijk. Mensen die op de armoedegrens leven, hebben vaak psychische klachten, mensen die met een scheiding te maken hebben, bij verlies van baan of gewoon omdat het een tijdje niet mee zit in het leven (volgens de door jou gestelde doelstellingen) kan eveneens leiden tot psychische klachten. Het leven, onze omgeving, is van grote invloed op hoe wij ons voelen.

Blijft GGZ kop in het zand steken - De Nieuwe GGZ - Vitaliteitfactor - Vitaliteit Expert 001

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) weet dit, maar doet er veel te weinig aan. Het lijkt er op dat zij hun kop in het zand blijven steken. Jazeker, het wordt meegenomen in onderzoeken en gesprekken, maar uiteindelijk mag de cliënt het zelf uitzoeken, herhaling van klachten is vaak het gevolg. Reden voor stichting Orange Monday om daar wat aan te gaan veranderen. In 2015 werd de Vitaliteitfactor© geïntroduceerd, DE manier van intake voor hulp- en dienstverleners die te maken hebben met cliënten met psychische en/of lichamelijke klachten. En in 2016 is de opleiding tot Vitaliteit Expert gestart!

Waar gaat het in ons leven om … Het grootste deel van onze bevolking, in Nederland, maar ook wereldwijd, wil een zo mooi mogelijk leven binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft. Geluk, geld en gezondheid zijn 3 belangrijke onderdelen om een zo gelukkig mogelijk leven te hebben. Geld laat ik, voor nu, even apart staan omdat de Vitaliteitfactor© daar wel invloed op heeft, maar indirect. Wanneer je Vitaliteit optimaal is, kan je wel de beste baan vinden voor jezelf. Dat wil niet zeggen dat het perse de best betaalde baan is. Soms moet een mens keuzes maken …

Gezondheid is een breed begrip. Ook daar heeft de Vitaliteitfactor niet overal invloed op. Ziekten zoals kanker, hartklachten of andere fysieke ernstige klachten worden hiermee niet perse voorkomen, soms is het genetisch, soms weten wij niet waarom. Echter bij deze ernstige ziekten komt wel de mentale gesteldheid om de hoek kijken. Hoe ga ik om met deze tegenslag? Hoe reageert mijn omgeving er op en hoe kan ik mijn leven zo dragelijk mogelijk maken? Daar kan de Vitaliteitfactor WEL bij helpen. Het terugvinden van balans. Dat kan ook levensgeluk zijn …

20160401-Schema-Vitaliteitfactor-V1_2_b

Regeren is vooruitzien Dit klinkt als een politiek statement. Echter, dit is ook in ons leven van groot belang. Uiteraard kunnen wij niet 20 jaar vooruitkijken, zelfs geen 10 of 5 jaar. In ons dagelijks bestaan bezig zijn met onze Vitaliteit, onze weerbaarheid en veerkracht, is wel nuttig. Vooruitkijken begint met hoe u er op dit moment voor staat.

En …. dat is vaak anders dan u denkt op dit moment. Het is net als de weegschaal, altijd in beweging. Heeft u wel of geen baan? Bent u net gescheiden? Hoe staat u er financieel voor? Alle drie hebben een directe invloed op uw Vitaliteit. Check bovenstaand schema en u ziet waar wij mensen op testen om hun Vitaliteitfactor te bepalen.

De Vitaliteitfactor is uniek voor ELKE Nederlander. Iedereen is anders, iedere leefsituatie is anders. Met de Vitaliteitfactor, afgenomen door een Vitaliteit Expert, weet u waar u aan toe bent. Weet u wat u kunt gaan doen om de factor te handhaven (score 6+) of verbeteren (5-) samen met de Vitaliteit Expert en het team waar hij mee samenwerkt. Alles in onderling vertrouwen en de regie ligt bij u, de cliënt. Het is tenslotte uw leven …. Klik hier om de GRATIS test te doen. Aan de officiële Vitaliteitfactor zijn kosten verbonden. De introductieprijs is € 149,- inclusief btw.

1e opleiding Vitaliteit Expert van Orange Monday gestart - De Nieuwe GGZ

Opleiding Vitaliteitfactor© De 1e aspirant Vitaliteit Experts zijn hun opleiding (van 3 maanden) gestart op 20 april 2016. Wat de opleiding inhoudt, kunt u lezen op onze website www.vitaliteitexpert.nl. De eerstvolgende startdatum is 20 mei 2016 en er is nog ruimte. De komende maanden wordt de opleiding, bij voldoende deelnemers, om de 2 weken gestart. De opleidingsdagen zijn op vrijdag, zaterdag en zondag, zodat het u als (zelfstandig) professional zo min mogelijk werktijd kost. Wie komt er voor in aanmerking? Check onderstaand overzicht.

Tenslotte Ik ben er trots op om trainer/coach te mogen zijn van toekomstige Vitaliteit Experts. Mijn eigen ervaringen met een diagnose (bipolaire stoornis) heeft er toe bijgedragen dat wij een uitgebalanceerde opleiding hebben ontwikkeld, die is gericht op onderlinge samenwerking, zowel verticaal als horizontaal in de Integrale Gezondheidszorg. Op naar De Nieuwe GGZ … en Integrale Gezondheidszorg!

Werken met de Vitaliteitfactor is mooi, maar vooral een USP voor elke zzp’er (en mensen in loondienst) genoemd in bovengenoemd staatje. Wij maken graag kennis met u op één van de volgende opleidingen.  Wilt u nu meer info? We hebben een flyer samengesteld met de ‘Facts & Figures’ van de opleiding. Via de website kunt u de uitgebreide info downloaden. Klik op onderstaande afbeelding:

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7-met-tekst

Wilt u ons persoonlijk leren kennen, kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 17 of 24 mei  2016 om 19.30 uur in Bilthoven, waar u kunt ‘proeven’ van de opleiding. U kunt zich hiervoor per mail aanmelden via onderstaand mailadres.

Wilt u de uitgebreide Vitaliteitfactor zelf doen als zelfstandig professional om te zien wat u er mee kunt doen? Stuur dan een mail naar hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl, directeur van het opleidingscentrum van Stichting Orange Monday.

Met positieve groet,

Voorzitter stichting Orange Monday – Martin Jan Melinga

PS: De petitie “Het Roer Moet OM” heeft ondertussen ruim 25.000 handtekeningen. Helpt u ons mee naar de 40.000 en een burgerinitiatief? Klik op onderstaande afbeelding

Time To Change NL Voorpagina 100 99 99

This entry was posted in #DeNieuweGGZ, #HetRoerMoetOM, De Nieuwe GGZ, Ervaringsdeskundige, Gezondheidszorg, GGZ, Het roer gaat OM, Integrale Gezondheidszorg, Martin Jan Melinga, OMC Franchise Formule, OMC Vitaliteit Centra, Orange Monday Foundation, Petitie: Het roer moet om in de gezondheidszorg, Vitaliteit Expert, Vitaliteitfactor© and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s